Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2018/2019

Zápis a prijímacie skúšky

ZÁPIS:

OD

DO

Denné  Bc. a Mgr. Štúdium

3. 9. 2018

21. 9. 2018

Externé  Bc. a Mgr. Štúdium

3. 9. 2018

21. 9. 2018

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Termín  talentových  prijímacích skúšok

13. 5. 2019

17. 5. 2019

Termín písomných prijímacích skúšok

10. 6. 2019

14. 6. 2019

PhD. ŠTÚDIUM (denné, externé)

 

 

Zápis PhD. Štúdium

10. 9. 2018

14. 9. 2018

Prijímacie skúšky PhD.,  I. kolo

19. 6. 2019

25. 6. 2019

Prijímacie skúšky PhD.,  II. kolo

21. 8. 2019

22. 8. 2019

Zimný semester 2018/2019

ZS  2018/2019

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula PdF č. 10 (Račianska 59, BA)

24. 9. 2018 o 9,00 hod.

 

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

24. 9.2018 o 11,00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

25. 9. 2018 

21. 12. 2018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

24. 9. 2018

7. 10. 2018

Priebežná výučba (11 týždňov)

25. 9. 2018

7. 12. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

3. 12. 2018

7. 12. 2018

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

10. 12. 2018

21. 12. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov a predmetov priebežnej  výučby študentov pedagog. praxe 2 (A, B) (Mgr. 1 ročník)

17. 12. 2018

21. 12. 2018

Skúškové obdobie

2.1.2019

15.2.2019

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v ZS

2. 1. 2019

15. 3. 2019

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

22. 10. 2018

26. 10. 2018

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

5. 11. 2018

30. 11. 2018

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

8. 10. 2018

30. 11. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

10. 12. 2018

21. 12. 2018

Letný semester 2018/2019

LS  2018/2019

OD

DO

Povinná inštruktáž tútorov pre študentov končiacich ročníkov

18. 2. 2019

22. 2. 2019

Výučba (13 týždňov)

18. 2. 2019

17. 5. 2019

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

18. 2. 2019

3. 3. 2019

Priebežná výučba (11 týždňov)

18. 2. 2019

3. 5. 2019

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

29.4. 2019

3. 5. 2019

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

6. 5. 2019

17. 5. 2019

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

13. 5. 2019

17. 5. 2019

Skúškové obdobie

20. 5. 2019

28. 6. 2019

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v LS

20. 5. 2019

26. 7. 2019

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Hodnotiaci týždeň predmetov pre končiace ročníky

29. 4. 2019

3. 5. 2019

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

6. 5. 2019

17. 5. 2019

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

8. 4. 2019

12. 4. 2019

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

18. 2. 2019

5. 4. 2019

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

4. 3. 2019

26. 4. 2019

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

18. 2. 2019

 

15. 3. 2019

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

6. 5. 2019

17. 5. 2019

Štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

12. 12. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

12. 12. 2018

Termín štátnej skúšky z UZ

17. 1. 2019

18. 1. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

21. 1. 2019

22. 1. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

23. 1. 2019

24. 1. 2019

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania bakalárskej záverečnej práce

 

17. 4. 2019

Termín odovzdania magisterskej záverečnej práce

 

 6. 5. 2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

15. 5. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

27.5. 2019

31. 5. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

27.5. 2019

14. 6. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

17. 6. 2019

21. 6. 2019

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

10. 7. 2019 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

10. 7. 2019

Termín štátnej skúšky z UZ

19. 8. 2019

20. 8. 2019

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

19. 8. 2019

21. 8. 2019

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

22. 8. 2019

23. 8. 2019

Štátne skúšky - PhD. štúdium

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  a písomnej práce  na dizertačnú skúšku  (pre denných študentov)

28. 2. 2019

Termín odovzdávania prihlášky  a písomnej práce  na dizertačnú skúšku  (pre externých  študentov)

31. 8. 2019

Termín odovzdania záverečnej práce  –  dizertačnej práce

26. 4. 2019

Obhajoby dizertačných prác

jún – august 2019