Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2017/2018

Zápis a prijímacie škúšky

ZÁPIS:

OD

DO

Denné  Bc. a Mgr. Štúdium

4. 9. 2017

21. 9. 2017

Externé  Bc. a Mgr. Štúdium

4. 9. 2017

21. 9. 2017

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Termín  talentových  prijímacích skúšok

14. 5. 2018

18. 5 2018

Termín písomných prijímacích skúšok

11. 6. 2018

15. 6. 2018

PhD. ŠTÚDIUM (denné, externé)

 

 

Zápis PhD. Štúdium

7. 9. 2017

8. 9. 2017

Prijímacie skúšky PhD.,  I. kolo

21. 6. 2018

28. 6. 2018

Prijímacie skúšky PhD.,  II. kolo

23. 8. 2018

24. 8. 2018

Zimný semester 2017/2018

ZS  2017/2018

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula PdF č. 10 (Račianska 59, BA)

25. 9. 2017 o 9,00 hod.

 

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

25. 9.2017 o 11,00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

25. 9. 2017 

22. 12. 2017

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

25. 9. 2017

8. 10. 2017

Priebežná výučba (11 týždňov)

25. 9. 2017

8. 12. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

4. 12. 2017

8. 12. 2017

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

11. 12. 2017

22. 12. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

18. 12. 2017

22. 12. 2017

Skúškové obdobie

2.1.2018

16.2.2018

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v ZS

2. 1. 2018

16. 3. 2018

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

23. 10. 2017

27. 10. 2017

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

6. 11. 2017

1. 12. 2017

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

9. 10. 2017

1. 12. 2017

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

11. 12. 2017

22. 12. 2017

Letný semester 2017/2018

LS  2017/2018

OD

DO

Povinná inštruktáž tútorov pre študentov končiacich ročníkov

19. 2. 2018

23. 2. 2018

Výučba (13 týždňov)

19. 2. 2018

18. 5. 2018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19. 2. 2018

4. 3. 2018

Priebežná výučba (11 týždňov)

19. 2. 2018

4. 5. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

30.4. 2018

4. 5. 2018

Výcviky a predmety blokovej výučby, nahradzovanie výučby (2 týždne)

7. 5. 2018

18. 5. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov blokovej výučby, výcvikov

14. 5. 2018

18. 5. 2018

Skúškové obdobie

21. 5. 2018

29. 6. 2018

Skúškové obdobie pre účastníkov akademickej mobility v LS

21. 5. 2018

31. 7. 2018

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Hodnotiaci týždeň predmetov pre končiace ročníky

30. 4. 2018

4. 5. 2018

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

7. 5. 2018

18. 5. 2018

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

9. 4. 2018

13. 4. 2018

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

19. 2. 2018

6. 4. 2018

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

5. 3. 2018

27. 4. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

19. 2. 2018

 

16. 3. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

7. 5. 2018

18. 5. 2018

Štátne skúšky

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

ZIMNÝ TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

13. 12. 2017

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

13. 12. 2017

Termín štátnej skúšky z UZ

16. 1. 2018

17. 1. 2018

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

18. 1. 2018

19. 1. 2018

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

22. 1. 2018

23. 1. 2018

 

 

 

Jarný termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

18. 4. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

18. 5. 2018

Termín štátnej skúšky z UZ

28.5. 2018

1. 6. 2018

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

28.5. 2018

15. 6. 2018

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

18. 6. 2018

22. 6. 2018

 

 

 

Letný termín – opravný a náhradný:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

11. 7. 2018 

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

11. 7. 2018

Termín štátnej skúšky z UZ

20. 8. 2018

21. 8. 2018

Termín štátnej skúšky s obhajobou záv. práce

20. 8. 2018

22. 8. 2018

Termín štátnej skúšky bez obhajoby záv. práce

22. 8. 2018

24. 8. 2018

Štátne skúšky - PhD. štúdium

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú skúšku  (pre denných študentov)

28. 2. 2018

Termín odovzdávania prihlášky  a minimovej práce  na dizertačnú  (pre externých  študentov)

31. 8. 2018

Termín odovzdania záverečnej práce  –  dizertačnej práce

25. 4. 2018

Obhajoby dizertačných prác

jún – august 2018