Komisie

KOMISIE 

Pedagogická komisia AS UK PdF

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.- predsedníčka
PhDr. Silvia Brychová, CSc.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
Mgr. Martin Kuruc, PhD.
Mgr. Adriana Nagyová, PhD.
Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD.
Mgr. Lenka Sokolová, PhD.
PaedDr. Monika Šulovská, PhD.
Ekaterina Catasonová
Martina Kinová
Zuzana Pallová

Komisia AS UK PdF pre rozvoj a vedu

PhDr. Viera Andreánska, CSc.- predsedníčka
doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.
doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.
Bc. Maroš Gápa
Patrik Kozár

Finančná komisia AS UK PdF

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.- predseda
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
doc. Martin Činovský, akad. mal. ArtD.
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
Bc. Maroš Gápa
Martina Kinová
Mário Obročník
Bc. Róbert Zsembera

Právna a etická komisia AS UK PdF

prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc.- predseda
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Mgr. Katarína Priesterová
Bc. Róbert Zsembera

Komisia AS UK PdF pre zahraničné veci

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
PhDr. Jana Pružinská, PhD.