Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Príkazy rektora

2020

Príkaz rektora č. 14/2020 Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Univerzite Komenského v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021

Vnútorný predpis č. 12/2020 Smernica rektora UK o postupe UK v čase krízovej situácie