Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Krátkodobé pobyty pracovníkov

Krátkodobé pobyty pracovníkov UK na zahraničných univerzitách v roku 2020

Výzva na realizáciu krátkodobých pobytov "Burza" na rok 2020 bude po uverejnení v aktuálnych ponukách.