Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Krátkodobé pobyty pracovníkov

Krátkodobé pobyty pracovníkov UK na zahraničných univerzitách v roku 2018

Výzva na realizáciu krátkodobých pobytov "Burza" na rok 2019 nájdete v aktuálnych ponukách.