Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2021/2022

Learning agreement for studies 2021/2022

Learning agreement for studies pre študentov PdF UK. Pri vypĺňaní konzultujte predmety s katedrovými koordinátormi (departmental coordinator).

Ešte pred vyplnením samotného tlačiva je dôležité vyplniť meno študenta v hlavičke vpravo hore.