Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2019/2020

Learning agreement for studies

Learning agreement for studies je určený len pre študentov PdF UK, pretože obsahuje aj miesto na podpis katedrového koordinátora (departmental coordinator).

Ešte pred vyplnením samotného tlačiva je dôležité vyplniť meno študenta v hlavičke vpravo hore.