Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2018/2019

Výsledky výberového konania

1. Kritériá výberových konaní

2. výsledky výberového konania na mobilitu štúdium

<output>Výsledky výberového konania na mobilitu štúdium</output>

<output>Výsledky výberového konania na mobilitu štúdium</output>

<output></output>

Dôležité informácie

Prezentácie z informačných seminárov konaných na UK o mobilitách v akademickom roku 2018/2019:

Learning agreement for studies

Learning agreement for studies je určený len pre študentov PdF UK, pretože obsahuje aj miesto na podpis katedrového koordinátora (departmental coordinator).

Ešte pred vyplnením samotného tlačiva je dôležité vyplniť meno študenta v hlavičke vpravo hore.