Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2016/2017

Dôležité informácie

Prezentácie z Informačného seminára uskutočneného na PdF UK dňa 13. 04. 2016:

Learning agreement for studies

Learning agreement for studies je určený len pre študentov PdF UK, pretože obsahuje aj miesto na podpis katedrového koordinátora (departmental coordinator).

Ešte pred vyplnením samotného tlačiva je dôležité vyplniť meno študenta v hlavičke vpravo hore. 

Predĺženie mobility na letný semester 2016/2017

Študenti PdF UK, ktorí chcú žiadať o predĺženie mobility Erasmus+ zo zimného semestra 2016/2017 na letný semester 2016/2017, sú povinní:

  1. vyplniť žiadosť o predĺženie, podpísať a skenom poslať na mail sojkova@fedu.uniba.sk 
  2. vyplniť si nový Learning agreement na letný semester, vybrať si kredity za minimálne 20 ECTS a priniesť minimálne 15 ECTS
  3. získať súhlas s predĺžením od zahraničnej univerzity (mail, samostatné tlačivo, nový akceptačný list na LS a pod.)

Všetky dokumenty je následne potrebné zaslať mailom na: sojkovafedu.uniba.sk

Učiteľská mobilita 2016/2017 - schválené mobility

Priezvisko Meno Názov univerzity Kód univerzity Schválený počet dní
Bírová Jana University of Liege B LIEGE01 5
Gómez - Pablos Beatriz University of Valladolid E VALLADO01 5
Kolečáni Lenčová Ivica University of Catania I CATANIA01 5
Labáth Vladimír Diaconia University of Applied Sciences SF HELSINK19 4
Letz Róbert Jagiellonian University PL KRAKOW01 4
Lopúchová Jana Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 2
Lysý Jozef Masaryk University Brno CZ BRNO05 2
Mistrík Erich University of Oulu SF OULU01 5
Ondrušková Elena University of Gothenburg S GOTEBOR01 5
Perďochová Jana University of Huelva E HUELVA01 5
Schmidtová Margita Ludwig-Maximilians-Universität Munich D MUNCHEN01 4
Ševčovič Martin Palacký University Olomouc CZ OLOMOUC01 2
Šipošová Martina Universty of Granada E GRANADA01 5
Šulovská Monika University of Hradec Králové CZ HRADEC01 2
Vajičková Mária Humboldt-Universität zu Berlin D BERLIN13 5

Na základe porady koordinátorov konanej na RUK bolo rozhodnuté, že učitelia, ktorí majú schválený počet dní na mobilitu 4, si môžu nárokovať ešte jeden deň na cestu.

Učitelia, ktorí majú schválený počet dní na mobilitu 5, si nemôžu nárokovať dni na cestu, a teda svoju mobilitu musia začať a ukončiť v rámci piatich schválených dní.

Učitelia, ktorí pocestujú na mobilitu do Českej republiky, majú schválené len 2 dni, pričom im nebude poskytnutý grant na cestu z prostriedkov určených na program Erasmus+, ale cestovné náklady budú financované z iných zdrojov, napr. z grantových finančných prostriedkov.

Pri všetkých mobilitách, bez ohľadu na počet dní,  je vyučujúci povinný odučiť minimálne 8 hodín.