Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akademický rok 2016/2017 Srbsko

V rámci programu Erasmus+, kľúčovej akcie 1  - mobility s partnerskými krajinami, získala Pedagogická fakulta spolu s Filozofickou fakultou projekt s univerzitou v Belehrade na výmenu študentov a učiteľov. Medziinštitucionálna dohoda medzi University of Belgrade a UK je platná iba v akademickom roku 2016/2017 a všetky mobility budú uskutočnené v letnom semestri.

UNIVERSITY OF Belgrade

Erasmus kód: Belgrade

Kód predmetu: 0110 Education (Pre-Primary and Primary)

Trvanie zmluvy: 2016/2017

Stupeň štúdia: Bc., Mgr.

Počet študentov: 2

Pre tento typ mobiity platí klasický learning agreement a študenti sú taktiež povinní priniesť zo zahraničia minimálne 15 ECTS. Pre viac informácii kontaktujte:

- prodekanku pre zahraničé vzťahy Mgr. Evu Faithovú, PhD. - faithovafedu.uniba.sk 

- kontaktnú osobu pre mobility s partnerskými krajinami Veroniku Haberlandovú - veronika.haberlandovauniba.sk 

Výsledky výberového konania

poradové číslokatedramenouniverzitakrajinasemester
1KPPPMária MaturkaničováUniversity of BelgradeSrbskoLS
2KPPPJana ChutňákováUniversity of BelgradeSrbskoLS
3KPPPKristína PoliakováUniversity of BelgradeSrbskoLS
4KPPPNikoleta GregáňováUniversity of BelgradeSrbskoLS