Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Ondrej Čapák

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dSPP15/x

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9275
232

Mgr. Juraj Čúzy

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Júlia Danišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9333

Mgr. Ivana Dendys

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dDDE15
+421 2 9015 9380

doc. PaedDr. Jitka Derková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9253

Mária Dobročková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9418
02/901 59 418
S-033
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná