Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9275

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Ivan Čavojský PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
232

Mgr. Juraj Čúzy

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Júlia Danišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9333

doc. PaedDr. Jitka Derková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9253

doc. PaedDr. Jitka Derková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná