Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

PaedDr. Martina Šipošová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9242
S-348

Michal Špalek

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre IIKS, Centrum informačných technológií
technik CIT Pedagogická fakulta UK, Bratislava
+421 2 9015 9318
Moskovská 3, Miestnosť: M116
PHOTO_ALT###

doc. PhDr. Blandína Šramová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9116
M-414

doc. Mgr. Jaroslav Šrank PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

doc. Mgr. Jaroslav Šrank PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9161
S-313

Mgr. Lenka Štangová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dDCJL15

PhDr. Jozef Štefan PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9297
R107
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.
Utorok 15:30 - 17:00
Štvrtok 12:00 - 14:00

Mgr. Radana Štrbáková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9195
S-144

Mgr. Andrej Šuba PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra hudobnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9173
Prvá Predchádzajúca ... 42 43 [44] 45 46 ... Nasledujúca Posledná