Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. art. Zita Sopková ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra hudobnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9270

PaedDr. Valéria Stašiaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9127
+421 2 9015 9127
R107
Pondelok 13:00 - 14:00
Streda 14:00 - 14:30

Ing. Mgr. Jozef Strakoš PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9149

Alžbeta Stupková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9313
S-57

PaedDr. Zita Sümegiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Lenka Szentesiová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Lenka Szentesiová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9287

doc. Mgr. art. Dana Šašinová ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra hudobnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca ... 41 42 [43] 44 45 ... Nasledujúca Posledná