Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Kristína Valášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dDDE15/x

Mgr. Barbora Valečíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dLOG15/x

Mgr. Martin Valentíny PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9271

PaedDr. Zuzana Valentovičová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Veronika Valkóová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dPEP15

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre celoživotné vzdel.
dekan, prodekan fakulty
+421 2 9015 1007
+421 2 9015 9129

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9129
R111
Pondelok 13:00 - 16:00
Utorok 13:00 - 14:00
Prvá Predchádzajúca ... 40 41 [42] 43 44 ... Nasledujúca Posledná