Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Dušan Bublík

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9308
S-036

Mgr. Jana Bučková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav filologických štúdií
sekretárka, sekretár

Margita Bukovčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9130
M-417

PhDr. Dana Buntová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9131

Vladimír Bursa

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc
+421 2 9015 9331

PhDr. Katarína Cabanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9104
M-411

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9132
M-111

Jana Cuninková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9332

Mgr. Ondrej Čapák

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dSPP15/x

Mgr. Peter Čaputa

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dSPP15
Prvá Predchádzajúca ... 2 3 [4] 5 6 ... Nasledujúca Posledná