Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

doc. PhDr. Branislav Malík CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občian. výchovy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9179
M-210

Mgr. Ivana Malíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9419
02/901 59 419
S-57

Ing. Miroslava Malíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Referent pre kontrolu a koordináciu OÚ
Zamestnanec

Ing. Miroslava Malíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Referát personálnej práce
referent osobného útvaru
+421 2 9015 9440

Mgr. Ivona Malinovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9455
R105
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.
Streda 18:00 - 19:00

doc. PaedDr. Jana Marková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9135
M-114

Mgr. Zuzana Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Zuzana Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dDCJL15
+421 2 9015 9409

Mgr. Zuzana Marková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná