Lifelong learning and the rigorosis procedure

Contats

Pedagogická fakulta UK

Referát pre celoživotné vzdelávanie

Račianska 59

813 34 Bratislava

 

PaedDr. Andrea Ďurčová,  e-mail: durcovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9363, room n. R-120 

 

Mgr. Marcela Štefániková, e-mail: stefanikovafedu.uniba.sk

tel.: + 421 2 9015 9451, room n. R-120 

 

Account number 7000139899/8180     IBAN  SK338180 000000 7000139899

 

Office hours

TermHolidays
Monday8,30 - 11,008,30 - 11,00
Tuesday8,30 - 11,008,30 - 11,00
Wednesday13,00 - 14,00-
Thursday8,30 - 11,00-
Friday--