Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 106
Room
R-106
Publications

Monika Borzová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Sylvia Brychová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Lucia Forgácsová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

PhDr. Viera Hauskrechtová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Marek Hlina

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Ján Holonič, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Contact the staff of the Institute, please visit katedry špeciálnej pedagogiky.