Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Contacts

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9121
R6
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.
Tuesday 14:00 - 16:00
Thursday 13:00 - 15:00

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Konzultácie v piatok po dohode emailom.
Thursday 12:15 - 13:15
Thursday 09:00 - 09:45

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9118

Monika Borzová

sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

PhDr. Ján Holonič PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9259

JUDr. Marta Kečkéšová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9292
S41
Monday 13:00 - 15:00
Thursday 10:00 - 12:00

doc. PaedDr. Jana Lopúchová PhD.

docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9123
R109
Tuesday 12:30 - 14:30
Wednesday 13:00 - 15:00
Utorok - 14:30 - 15:30 tútor + koordinátor pre študentov so ZP

Mgr. Lucia Minichová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9400
R107
Tuesday 10:30 - 12:30
Wednesday 10:00 - 12:00

PaedDr. Margaréta Osvaldová PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9125
R104
Monday 14:00 - 16:00
Wednesday 13:00 - 15:00
Streda 12:00 – 13:00 tútor

doc. Mgr. Margita Schmidtová PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9126
Wednesday 14:00 - 15:00
Thursday 12:00 - 14:00

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.

profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9128
R101
Pondelok 12:30 -13:30 koordinátor pre študentov so SP.
Wednesday 09:00 - 11:00
Thursday 13:00 - 15:00

doc. PhDr. Boris Titzl Ph.D.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Miroslava Tomášková

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9386
+421 2 9015 9386
R101
Konzultáciu potrebné dohodnúť emailom vopred.
Tuesday 09:00 - 11:00
Thursday 09:30 - 10:30

PhD. Students

Mgr. Miroslava Tomášková    
(č.d.:R-101, tel.:+421 2 9015 9386, tomaskova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Simona Schallerová    
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9425, schallerova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Zuzana Ivanová    
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9424, ivanova@fedu.uniba.sk)