Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 155
Room
232
Publications

Mgr. Ľubica Čierťažská, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Kristína Lóci

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
sekretárka, sekretár

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Note
Publications

PaedDr. Art Jaromíra Púčiková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications