Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Profiles of staff

PaedDr. Róbert OSAĎAN, PhD.

Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.

 miestnosť: Š-234

kontakt: 02/50 222 157

 

 

Prof. PaedDr. Marián MERICA, PhD.

 miestnosť: Š-237

kontakt: 02/50 222 167

konzultačné hodiny: utorok 10:00 - 12:00 hod (Mlynská dolina)

                                      štvrtok 10:30 - 12:30 hod (Šoltésovej, č. m. 237)

PaedDr. Art Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD.

miestnosť Š-231

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015  9285

 

konzultačné hodiny LS:

utorok: 14.00 - 15.00 hod.; 16.30-17.30 hod.

štvrtok: 13.30 - 15.30 hod.

 

 

Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: pondelok: 11:30-12:30

                                      streda: 10:30-12:30

 

 

Mgr. Martina BIELOVÁ, PhD.

aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Ivan ČAVOJSKÝ, PhD.

miestnosť Š-232

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9275

 

konzultačné hodiny LS:

pondelok: 13.30 - 15.30 hod.

streda: 10.00 - 12.00 hod.

 

- Koordinátor rozširujúceho štúdia

Mgr. Jana NEMCOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: pondelok: 13:00 - 15:00 hod.

                                     streda: 13:00 - 15:00 hod.

- katedrová rozvrhárka, webmaster

Mgr. Lenka SZENTESIOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny: streda 9:00 - 11:00 hod.

                                     štvrtok 9:00 - 11:00 hod.

- Erazmus koordinátor

Bc. Kristína LÓCI