Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
00421949719797
02/901 59 218
Room
S-124
Publications

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/901 59 216
Room
115
Publications

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 128
0905 612 607
Room
S-132

Mgr. Iva Dejová, PhD. et PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 131
Room
S-135
Publications

doc. akad. mal. Stanislav Harangozó

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 127
Room
S-131
Publications

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
sekretárka, sekretár
Telephone
02/502 22 126
Room
130

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/901 59 221
Room
S-134
Publications

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 126
Room
Š-125
Publications

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
00421907670172
Room
317
Publications