Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

  1. AFD Terapeutické využitie vibrácií a zvukov v multisenzorických prístupoch / Habalová Mária
    In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 44-53 [online]

Collaborators of the Department of therapeutic education

  1. AFD Terapeutické využitie vibrácií a zvukov v multisenzorických prístupoch / Habalová Mária
    In: Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. - ISBN 978-80-223-4865-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 44-53 [online]