Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

 1. ABD Zdravie a choroba / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 43-78
 2. ABD Základné charakteristiky v epidemiológii / Martin Rusnák, Veronika Rechtoríková, Kvetoslava Kotrbová
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 112-128 [1 AH]
 3. AED Ambulantná zdravotná starostlivosť / Kvetoslava Kotrbová, Ján Mikas, Oľga Herdová, Sisková Eva, Ján Murgaš, Róbert Karper, Zuzana Terenová, Marian Kollár
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 9-35
 4. AED Ústavná zdravotná starostlivosť / Kvetoslava Kotrbová, Ernest Sivík, Oľga Herdová, Eva Sisková
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 35-47
 5. AED Optimalizácia zdravotníckeho personálu / Róbert Wágner, Kvetoslava Kotrbová
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 47-51
 6. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 7. AFD Význam príbehu v biblioterapii / Katarína Majzlanová, Kvetoslava Kotrbová
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. - ISBN 978-80-8122-331-0. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 149-172 [online]
 8. BDF Vedci sa zaoberajú skúmaním šťastia / Kvetoslava Kotrbová
  In: Medikom. - Roč. 8, č. 4 (2018), s. 14-16
 9. BDF Nadlimitné zdravotné výkony alebo ako slovenskí lekári sponzorujú zdravotnícky systém / Kvetoslava Kotrbová ... [et al.]
  In: Medikom. - Roč. 8, č. 3 (2018), s. 10-13
 10. FAI Propedeutika epidemiológie / Martin Rusnák ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018
 11. FAI Veková štruktúra lekárov na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová a kol.
  Modra : VEEVENT s.r.o., 2019
 12. GII Predslov / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 9-13
 13. GII Záver - zhrnutie / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 612-613

Collaborators of the Department of therapeutic education

 1. ABD Zdravie a choroba / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 43-78
 2. ABD Základné charakteristiky v epidemiológii / Martin Rusnák, Veronika Rechtoríková, Kvetoslava Kotrbová
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 112-128 [1 AH]
 3. AED Ambulantná zdravotná starostlivosť / Kvetoslava Kotrbová, Ján Mikas, Oľga Herdová, Sisková Eva, Ján Murgaš, Róbert Karper, Zuzana Terenová, Marian Kollár
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 9-35
 4. AED Ústavná zdravotná starostlivosť / Kvetoslava Kotrbová, Ernest Sivík, Oľga Herdová, Eva Sisková
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 35-47
 5. AED Optimalizácia zdravotníckeho personálu / Róbert Wágner, Kvetoslava Kotrbová
  In: Veková štruktúra lekárov na Slovensku. - ISBN 978-80-973335-0-8. - Modra : VEEVENT s.r.o., 2019. - S. 47-51
 6. AFD Aktuálne výzvy a perspektívy rozvoja liečebnej pedagogiky na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová, Pavol Janoško, Zuzana Fábry Lucká
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 148-156 [CD-ROM]
 7. AFD Význam príbehu v biblioterapii / Katarína Majzlanová, Kvetoslava Kotrbová
  In: 11. International Conference of J. Selye University [elektronický dokument] : Section on Language - Culture - Intercultural Relationships. - ISBN 978-80-8122-331-0. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2019. - S. 149-172 [online]
 8. BDF Vedci sa zaoberajú skúmaním šťastia / Kvetoslava Kotrbová
  In: Medikom. - Roč. 8, č. 4 (2018), s. 14-16
 9. BDF Nadlimitné zdravotné výkony alebo ako slovenskí lekári sponzorujú zdravotnícky systém / Kvetoslava Kotrbová ... [et al.]
  In: Medikom. - Roč. 8, č. 3 (2018), s. 10-13
 10. FAI Propedeutika epidemiológie / Martin Rusnák ... [et al.]
  Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018
 11. FAI Veková štruktúra lekárov na Slovensku / Kvetoslava Kotrbová a kol.
  Modra : VEEVENT s.r.o., 2019
 12. GII Predslov / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 9-13
 13. GII Záver - zhrnutie / Martin Rusnák ... [et al.]
  In: Propedeutika epidemiológie. - ISBN 978-80-568-0148-2. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. - S. 612-613