Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

Staff

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Juraj Čúzy

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Mária Habalová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Room
S210
Publications

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 148
Room
S-210
Publications

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Danka Kramplová

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 147
Room
S-209
Publications

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 162
Room
S-246
Publications

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 338
Room
M-318
Publications

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Collaborators of the Department of therapeutic education

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Pedagogická fakulta UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 149
Room
S-211
Publications