Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. ADF Rezonančná trubička a jej využitie v terapii porúch hlasu / Žofia Frajková, Viera Miššíková
  In: Logopaedica. - Roč. 2(19), č. 1 (2017), s. 24-29
 2. AEC Rehabilitácia porúch prehĺtania / Roxann Diez Gross, Adelaida Fábianová, Žofia Frajková
  In: Poruchy polykání. - ISBN 978-80-7311-188-5. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2018. - S. 107-118
 3. AFH Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou / Miroslav Tedla, Žofia Frajková
  In: Program a zborník abstraktov mladých otorinolaryngológov. - ISBN 978-80-89797-34-9. - [S.l] : [s.n.], 2018. - S. [1-2]
 4. AFH Funkčné vyšetrenie hlasu z pohľadu logopéda / Žofia Frajková, Miroslav Tedla, Viera Miššíková
  In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. - ISBN 978-80-973387-1-8. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 30-30
 5. AFH Možnosti kvantitatívneho hodnotenia porúch prehĺtania u pacientov s karcinómom hlavy a krku / Žofia Frajková, Miroslav Tedla
  In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. - ISBN 978-80-973387-1-8. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 30-30
 6. AFL Injekčná augmentácia hlasivky pomocou kalcium hydroxylapatitu / Žofia Frajková ... [et al.]
  In: 8. česko-slovenský otorinolaryngologický kongres. - ISBN 978-80-973387-1-8. - Bratislava : Rowex, 2019. - S. 47-47
 7. GII Efekt rezonančnej trubičky na hlas / Žofia Frajková ... [et al.]
  In: 15. Česko-slovenský foniatrický kongres 2017 a 28. Celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové [elektronický zdroj]. - Ústí nad Labem : BOS, 2017. - S. 25 [online]