Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. - Professor

Email:maria.batorova.sav(at)gmail.com
Telephone:+421 2 50 222 213
Room:Š 316

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. - Asistant Professor

Email:blazencova(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 218
Room:Š 327

Mgr. Mária Dziviaková, PhD. - Deputy Head of Department, Assistant Professor

Email:dziviakova(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 215
Room:Š 318

Mgr. Eva Faithová, PhD. - Head of Department, Assistant Professor

Email:faithova(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 212
Room:Š 314

Mgr. Mária Halašková

E-mail:lukyova3(at)uniba.sk
Telephone:02/502 22 211
Room:Š 313

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. - Assistant Professor

Email:lhorvathova(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 215
Room:Š 318

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. - Professor

Email:kacala.jan(at)gmail.com
Telephone:+421 2 50 222 214
Room:Š 317

Mgr. Miloš Ondráš, PhD. - Assistant Professor

Email:ondras(at)fedu.uniba.sk
Telphone:+421 2 50 222 211
Room:Š 311

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. - Research Professor

Email:sliacky(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 213
Room:Š 316

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. - Associate Professor

Email:srank(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 211
Room:Š 313

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - Research Assistant, Parental leave

Email:frankova(at)fedu.uniba.sk
Telephone:+421 2 50 222 218
Room:Š 327