Faculty of EducationComenius University Bratislava

International Cooperation

International Cooperation

 • Karlova univerzita v Prahe (Czech Republic)
 • Univerzita v Hradci Králové (Czech Republic)
 • Univerzita J. Purkyně v Ústí nad Labem (Czech Republic)
 • Masarykova univerzita v Brne (Czech Republic)
 • Slezská univerzita v Opave (Czech Republic)
 • Univerzita Pardubice (Czech Republic)
 • Ostravská univerzita v Ostrave (Czech Republic)
 • Univerzita Palackého v Olomouci (Czech Republic)
 • Pedagogická univerzita, Krakow (Poland)
 • Chrescijanska Akad. teologiczna, Warszawa (Poland)
 • Sliezska univerzita, Katowice (Poland)
 • Universität Wien (Austria)
 • Univerzita Tomáše Bati, Zlín (Czech Republic)
 • West Pomerian Business School, Szczecin (Poland)
 • Wyźsia Szkola Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie (Poland)
 • Adam Mickiewicz Univerzity, Poznan (Poland)
 • Szent István University, Gödöllő (Hungary)