Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Lecturers

Lecturers

 1. AFC Otvorené partitúry a voľná improvizácia ako priestor pre rozvoj ansámblovej hry / Daniel Matej
  In: Musica viva in schola 25 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8467-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 54-72 [online]
 2. BDF Otvorené partitúry medzi kompozíciou a improvizáciou: [ poznámky] k interpretácii otvorených partitúr a konceptov / Daniel Matej
  In: Časopis X. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 10-15
 3. BDF Morton Feldman (1926-1987) / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 48, č. 10 (2016), s. 10-13
 4. BDF Erik Satie (1866-1925) / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 48, č. 11 (2016), s. 26-29
 5. BEE (Ab) Used(?) : Od fonografu k turntablizmu : gramofón ako objet trouvé aj objet sonore / Daniel Matej
  In: Electronic music today : where are we going and what are we doing?. - ISBN 978-80-7460-071-5. - Brno : JAMU, 2014. - S. 36-54
 6. BEF Mi-65: transmusic (variations) / Daniel Matej
  In: Archív III (nôty) : notácie a grafické partitúry. - ISBN 978-80-970848-3-7. - Košice : Dive Buki, 2013. - S. 384-385
 7. BEF Žiť "tu a teraz", alebo: čo so súčasnou hudbou vo vzdelávacom procese? / Daniel Matej
  In: Vzdelávanie v kultúre: liek proti hlúpnutiu?. - ISBN 978-80-972562-7-2. - Bratislava : Via Cultura : Inštitút pre kultúrnu politiku, 2017. - S. 29-33
 8. BEF Spotrebná elektronika v súčasnej interpretačnej praxi / Daniel Matej
  In: Prezentácie - konfrontácie 2014 : hudobná interpretácia, teória a prax. - ISBN 978-80-89439-66-9. - Bratislava : VŠMU, 2014. - S. 105-114
 9. CAJ Veni Academy [zvuková nahrávka] : Rolling Tones in zarter Bewegung. / skl.; dir.; umel. ved. Daniel Matej
  Bratislava : ISCM, 2013
 10. CAJ TRANSmusic [zvuková nahrávka] : Variations. / skl.; dir.; umel. ved. Daniel Matej
  Košice : Dive Buki, 2013
 11. CAJ Lieder ohne Worte [zvuková nahrávka] : don @ u.com. / skl. Daniel Matej
  Bratislava : AtraktArt, 2007
 12. CAJ Lost Angeles [zvuková nahrávka] : next. / skl. Daniel Matej
  Bratislava : AtraktArt, 2004
 13. CAJ Unpredictable standards (2009-2011) [zvuková nahrávka] : . / Daniel Matej
  Bratislava : Media Institute, 2014
 14. CAJ Milan Paľa: Violin Solo [zvuková nahrávka] : 5. / skl. Tomáš Boroš ... [ et al. ]
  Bratislava : Pavlík Records, 2013
 15. CIB Fama Quartet : NICE. / Daniel Matej
  Bratislava : ISCM, 2013
 16. CIB Veni ensemble / Daniel Matej ... [et al. ]
  Bratislava : ISCM, 2013
 17. CIB Veni Academy / Daniel Matej
  Bratislava : ISCM, 2013
 18. CIB Hudba dneška v SNG : Jesus* Blood, Never Failed me yet, Nôty, Drops, Philip Glass : 5-8. / Daniel Matej ... [ et al. ]
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2013
 19. CIB Hudba dneška v SNG 10 : Dva-ja 2. / Daniel Matej ... [ et al.]
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014
 20. CIB Hudba dneška v SNG 9 : Dromos. / Daniel Matej ... [ et al.]
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014
 21. CIB Hudba dneška v SNG 11 : Rolling Tones. / Daniel Matej ... [ et al.]
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014
 22. CIB Hudba dneška v SNG 12 : Tierkreis. / Daniel Matej ... [ et al.]
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2014
 23. EDI Music for Viola: Kurtág/Ligeti; K.Kashkashian: ECM New Series distribúcia DIVYD / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 46, č. 4 (2014), s. 36
 24. EDI Audiokultúra texty o modernej hudbe / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 47, č. 9 (2015), s. 37-38
 25. EDI Shaped Songs / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 49, č. 6 (2017), s. 23
 26. EDI Wolfgang Rihm's Et Lux / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 47, č. 7-8 (2015), s. 57
 27. EDI Rothko Chapel / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 47, č. 12 (2015), s. 37-38
 28. EDI Dobyvatelé akustických scén. od radioartu k hudebnímu divadlu / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 50, č. 1-2 (2018), s. 55-55
 29. EDJ Spomienky... Milan Adamčiak - pedagóg, muzikológ, umelec, kolega, priateľ / Daniel Matej
  In: Slovenská hudba. - Roč. 43, č. 2 (2017), s. 123-127
 30. EDJ Being there ... Brief Insight into the History of ISCM Slovakia / Daniel Matej
  In: World new music magazine. - Č. 23 (2013), s. 74-81
 31. EDJ Spomienky na budúcnosť Ars elektronica 1979-2014 / Daniel Matej
  In: Opus musicum. - Roč. 46, č. 3 (2014), s. 85-90
 32. EDJ ISCM World new music days 2017 / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 49, č. 12 (2017), s. 32
 33. FAI Electronic music today : where are we going and what are we doing?. / ed. Michal Rataj ... [ et al. ]
  Brno : Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2014
 34. GHG 3 otázky 3 osobnostiam / Daniel Matej
  In: Občasník JAMU [elektronický zdroj]. - Č. 2 (2012/2013), s. 7, 11 [online]
 35. GII Daniel Matej: fascinuje ma, že existuje akási "tichá alternatíva" ... / účast. interv. Daniel Matej; aut. interv. Robert Kolář
  In: Hudobný život. - Roč. 45, č. 4 (2013), s. 17-18
 36. GII Hudba dneška v SNG 13 : Fifty. / Daniel Matej
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2015
 37. GII Hudba dneška v SNG 14 : Interpretation-Improvisation. / Daniel Matej
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2015
 38. GII World new music magazine / ed. Daniel Matej
  Bratislava : ISCM, 2013
 39. GII Hudba dneška v SNG 15 : skladačky. / Daniel Matej
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2015
 40. GII Hudba dneška v SNG 16 : Before & after Silence. / Daniel Matej
  Bratislava : Slovenská národná galéria, 2015
 41. GII ISCM World new music days 2013 : programme book. / ed. Daniel Matej
  Bratislava : ISCM, 2013
 42. GII TRANSmusic / Daniel Matej
  In: Transmusic : Variations. - Košice : Dive Buki, 2013. - S. 1-2
 43. GII Otázniky nad Výchovným otáznikom Tamása Horkaya / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 46, č. 6 (2014), s. 2
 44. GII Priateľ v sporoch, ktoré nekončia / Daniel Matej
  In: Hudobný život. - Roč. 46, č. 9 (2014), s. 6-7
 45. GII Musica nova po deváté / Daniel Matej
  In: Občasník JAMU [elektronický zdroj]. - Č. 2 (2014), s. 13 [online]
 46. GII VENI ACADEMY na JAMU - Musica nova 2014 - Setkání nové hudby Plus / Daniel Matej
  In: Občasník JAMU [elektronický zdroj]. - Č. 3 (2014) - Č.1 (2015), s. 21 [online]
 47. GII Music in the 21st century / Daniel Matej
  In: Rosenberg 3.0 not violin music. - ISBN 978-1-32-017766-5. - Milton Keynes : Lighting Source, 2014. - S. nestr. [150]
 48. GII Memories of you : pamiatke Juraja Beneša, Johna Cagea, Ivana Paríka a Jamesa Tenneyho. / Daniel Matej
  Bratislava : Hudobný fond, 2015