Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Lecturers

Lecturers

  1. AED Vplyv rodinného prostredia na rozvoj hudobnosti a hudobných schopností dieťaťa predškolského veku / Lenka Kaščáková
    In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-1 [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-8177-057-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. - S. 37-46 [CD-ROM]