Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Head of the Department of German Language and Literature

mikulasova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Head of the Institute of Philological Studies

vajickova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

durco(at)vronk.net

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

ivica.lencova(at)gmail.com

 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

ERASMUS coordinator

gergel(at)fedu.uniba.sk

 

Dr. phil. Carola Heinrich

carola.heinrich(at)uniba.sk

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

mikulas(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

tomaskova28@uniba.sk

 

PhD Students

Mgr. Mária Dovičák

Mgr. Anna Fábová

Mgr. Zuzana Marková

 

 

 1. AAA Diskurse der Kinder- und Jugendliteraturforschung / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2011
 2. AAA Literatur als Kommunikationssystem : Systemische Betrachtungen. / Roman Mikuláš
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2013
 3. AAB Predpoklady a formy literárnej recepcie : znázornené na príklade poviedky Petra Handkeho Strach brankára pri jedenástke. / Roman Mikuláš
  Bratislava : Veda, 2007
 4. ABA Vom Strukturalismus zur Systemik Konzeptualisierungen der literarischen Kommunikation / Roman Mikuláš
  In: Die Kunst der Systemik : Systemische Ansätze der Literatur- und Kunstforschung in Mitteleuropa. - ISBN 978-3-643-50492-0. - Wien : LIT, 2013. - S. 131-171 [3,129 AH ; 112 645 znakov]
 5. ABD Literárna komunikácia / Ľubomír Plesník, Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 190-204 [1,14 AH]
 6. ABD Kognitívna literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 323-339 [1,51 AH]
 7. ACA Grundfragen der Literaturwissenschaft : Theorien, Methoden, Tendenzen, Teil 1. / Roman Mikuláš, Andrea Mikulášová
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2011
 8. ADD Pät' podôb rakúskeho historického románu / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 6 (23), č. 2 (2014), s. 141-153
 9. ADD Aspekty výskumu literárnej komunikácie v nemecky hovoriacich krajinách / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 6 (23), č. 3 (2014), s. 79-99
 10. ADD Po stopách kognitívnej estetiky vnímania / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 7, č. 4 (2015), s. 52-63
 11. ADD Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern bei Ingeborg Bachmann / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 10, č. 3 (2018), s. 47-67
 12. ADD Kanón ako funkcia v autoreflexii systému literatúry / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 7 (24), č. 3 (2015), s. 63-75
 13. ADE Welchen Beitrag kann der Konstruktivismus zur Hebung der literarischen Komparatistik leisten? / Román Mikuláš
  In: TRANS : Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften [elektronický zdroj]. - Č. 17 (2010), s. 1-9 [online]
 14. ADF O teórii nepojmovosti a metaforológii Hansa Blumenberga v kontexte dejín pojmov / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 59-68
 15. ADF Cesta ako individuačný proces a ako blúdenie kognitívno-naratologické úvahy o centrálnom sujete vývinového románu / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 85-102
 16. ADF Tradície verzus inovácie vo filologických diskurzoch v germanistike na pozadí novej filológie / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 51-65
 17. ADF Poznámky k teóriám metafory Giambattista Vico / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 107-120
 18. ADF Wirklichkeitskonstruktion durch Metaphern in Ingeborg Bachmanns Briefen und Traumontaten "Male oscuro. Aus der Zeit der Krankheit" / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 35-58
 19. ADF Systemtheorie als Instrument zur Beobachtung von Kanonisierungsprozessen im literarischen System / Roman Mikuláš
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 46-59
 20. ADF Was ist die empirische Literaturwissenschaft? / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 81-102
 21. ADF Kritika radikálneho konštruktivizmu ? / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 15, č. 2 (2006), s. 181-187
 22. ADF Tvárny a významný (uvažovanie o projekte Nory Krausovej) / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 166-178
 23. ADF Blind vor Wissenschaft (Epistemologische Grenzziehungen und Befreiungsversuche des Dichters Oswald Wiener) / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 1 (2004), s. 46-69
 24. ADF Stopy radikálneho konštruktivizmu v literárnej vede / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 14, č. 1 (2005), s. 23-34
 25. ADF Výskum hodnôt z pohľadu diskusie o recepčnej estetike / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 42-55
 26. ADF K niektorým etickým aspektom radikálneho konštruktivizmu / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 16, č. 2 (2007), s. 18-34
 27. ADF Konštruktivistické kognitivistické a systémovo-teoretické stratégie výskumu v literárnej vede / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 15, č. 2 (2006), s. 147-157
 28. ADF Vedný výskum literárnej vedy / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 17, špec. č. (2008), s. 67-84
 29. ADF Anmerkungen zur wissenschaftlichen Reflexion der österreichischen Literatur durch die slowakische Germanistik / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 45-60
 30. AEC Kinder- und Jugendliteratur als besonderer Fall der literarischen Kommunikation / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Aufsätze zur Theorie und Geschichte der slovakischen Sprache, Literatur und Kultur. - ISBN 978-3-933586-93-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2012. - S. 174-191
 31. AEC Konzepte der literarischen Kommunikation im Vergleich / Roman Mikuláš
  In: Studies in Foreign Language Education 4. - ISBN 978-3-933586-95-7. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2012. - S. 69-90
 32. AEC Tragovima kognitivne estetike percepcije / Roman Mikuláš
  In: Modeli i diskursi nauke o književnosti : izbor iz novije slovačke nauke o književnosti. - ISBN 978-86-519-2160-8. - Belehrad : Službeni glasnik, 2018. - S. 455-468
 33. AEC Literarische Kommunikation / Ľubomír Plesník, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 426-446
 34. AEC Fünf Typen des österreichischen Geschichtsromans der Gegenwart / Roman Mikuláš
  In: Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. - ISBN 978-3-943906-13-4. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. - S. 81-106
 35. AEC Von der literarischen Kommunikation (LK) zur medialen Kommunikation / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Studies in Foreign Language Education 3. - ISBN 978-3-933586-85-8. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2011. - S. 82-92
 36. AEC Zur Konstruktivität von Interkulturalität in literarischer Kommunikation / Roman Mikuláš
  In: Studies in Foreign Language Education 9. - ISBN 978-3-943906-36-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017. - S. 64-78
 37. AEC Lokomotion als Grundprinzip der Wahrnehmung und der Weltkonstruktion im Bildungs- und Entwicklungsroman / Roman Mikuláš
  In: Studies in Foreign Language Education 9. - ISBN 978-3-943906-36-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017. - S. 79-103
 38. AEC Literarische Hermeneutik / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 86-96
 39. AEC Positivistische Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 97-107
 40. AEC Geistesgeschichte / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 148-157
 41. AEC Rezeptionsästhetik / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 204-219
 42. AEC Diskursanalyse / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 240-258
 43. AEC Interdiskursanalyse / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 259-267
 44. AEC Kognitive Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 398-424
 45. AEC Analytische Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 379-397
 46. AEC Empirische Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 360-378
 47. AEC Konstruktivistische Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 324-336
 48. AEC Systemtheoretische Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 337-359
 49. AEC Semiotik und Literaturwissenschaft / Kristian Benyovszky
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 268-296
 50. AEC Poetik / Tibor Žilka
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 14-26
 51. AEC Rhetorik / Tibor Žilka, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 27-46
 52. AEC Gattungstheorie / Tibor Žilka, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 47-58
 53. AEC Verslehre/Metrik / Tibor Žilka, Roman Mikuláš
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 71-84
 54. AEC Translatologie / Marián Andričík
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 477-487
 55. AEC Strukturalismus und Poststrukturalismus / Pavel Matejovič
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 183-203
 56. AEC Facetten der germanistischen Rezeptionsforschung / Roman Mikuláš
  In: Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende : Festschrift für Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc.. - ISBN 978-3-933586-75-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2010. - S. 111-122
 57. AEC Auf der Spur einer Wahrnehmungsästhetik im Rahmen der Kognitiven Literaturwissenschaft Gestaltung von Wahrnehmung bei Peter Handke / Roman Mikuláš
  In: Schlüsselkonzepte und Anwendungen der Kognitiven Literaturwissenschaft. - ISBN 978-3-89785-461-1. - Münster : Mentis, 2016. - S. 185-209
 58. AED Systémovoteoretická literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 295--303
 59. AED Empirická literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 304-310
 60. AED Literárna hermeneutika / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 60-66
 61. AED Pozitivistická literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 67-73
 62. AED Dejiny ducha / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 102-107
 63. AED Recepčná estetika / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 137-146
 64. AED Aussage, Diskurs und Diskursanalyse zu einigen Aspekten der Foucault´schen Archäologie / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Philologia 19. - ISBN 978-80-223-2605-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 201-210
 65. AED Diskurzná analýza a Foucaultova Archeológia poznania / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Lingvistika a lingvodidaktika 5 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-31-4. - Bratislava : Z-F Lingua, 2009. - S. 43-54 [CD-ROM]
 66. AED Literatúra ako mediálna komunikácia / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Lingvistika a lingvodidaktika 3 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-29-1. - Bratislava : Z-F Lingua, 2009. - S. 35-41 [CD-ROM]
 67. AED Konštruktivistická literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 289-294
 68. AED Analytická literárna veda / Roman Mikuláš
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 311-322
 69. AED Literárnovedný výskum chaosu / Roman Mikuláš, Karin S. Wozonig
  In: Podoby literárnej vedy : teórie – metódy – smery. - ISBN 978-80-224-1524-8. - Bratislava : Veda, 2016. - S. 340-346
 70. AED Ku kategórii "hrdinu" v diele E. Canettiho / Roman Mikuláš
  In: Hrdina v Stredoeurópskych a balkánskych literatúrach 19. a 20. storočia. - ISBN 80-224-0821-2. - Bratislava : Veda, 2004. - S. 82-99
 71. AEE Begriffsbestimmungen im Umfeld der Kinder- und Jugendliteraturforschung eine Zwischenbilanz oder eine Notwendigkeit? / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Kindheit, Kindheitsliteratur, Kinderliteratur: Studien zur Geschichte der österreichischen Literatur. - ISBN 978-3-7069-0644-9. - Wien : Praesens, 2010. - S. 42-59
 72. AEE Zu einigen konzeptuellen Schnittstellen zwischen der Chaosforschung, der Systemtheorie und dem Konstruktivismus / Roman Mikuláš
  In: Chaosforschung in der Literaturwissenschaft. - ISBN 978-3-643-50037-3. - Wien : LIT Verlag, 2009. - S. 13-25
 73. AFC Betrachtungen zur Transformation der Kriminalgeschichte in P. Handkes Erzählung Die Angst des Tormanns bein Elfmeter / Roman Mikuláš
  In: Der Fremdsprachenunterricht im 21. Jahrhundert [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-2700-3. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - S. 174-182 [CD-ROM]
 74. AFC Zu einigen Analogien in den Tiergeschichten von Felix Salten und Martin Hranko- eine Vergleichsanalyse / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Felix Salten - der unbekannte Bekannte. - ISBN 3-7069-0368-7. - Wien : Praesens, 2006. - S. 145-155
 75. AFC Wissenschaftsforschung und Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Die deutsche Sprache und Literatur im europäischen Raum. - ISBN 978-80-244-2252-7. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - S. 286-294
 76. AFC Modelle der Literaturgeschichtsschreibung in der gegenwärtigen literaturwissenschaftlichen Germanistik / Roman Mikuláš
  In: Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-1777-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. - S. 56-62 [CD-ROM]
 77. AFC Eine Kritik des Radikalen Konstruktivismus ? / Roman Mikuláš
  In: Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. - ISBN 978-80-210-4324-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 141-145
 78. AFD Poznámky k teóriám metafory Hans Blumenberg / Roman Mikuláš
  In: Philologia. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 61-75
 79. AFD K teoretickým diskusiám o literatúre pre deti a mládež v nemecky hovoriacich krajinách / Andrea Mikulášová ... [et al.]
  In: Quo vadis, univerzitné vzdelávanie, veda a výskum na pedagogických fakultách? : v odboroch pripravujúcich učiteľov, logopédov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, liečebných a sociálnych pedagógov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3097-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 21-39 [CD-ROM]
 80. AFD Analytische Literaturwissenschaft / Román Mikuláš
  In: Internationale germanistische und translatologische Tagung Prešov 2008. - ISBN 978-80-555-0218-2. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010. - S. 217-228
 81. AFD Literarische Interpretation im Lichte der konstruktivistischen Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Sammelband 9. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. - ISBN 978-80-8052-345-9. - Bratislava : [Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska], 2010. - S. 255-263
 82. AFD (Un) möglichkeiten der systemischen Literaturforschung, Ideen, Theorien, Begriffe, Beispiele / Roman Mikuláš
  In: Deutsch in Forschung und Lehre 2 : Sammelband. - ISBN 978-80-555-0586-2. - Prešov : FiF Prešovskej univerzity, 2012. - S. 171-181
 83. AFD Ferdinand von Saar podoby rakúskej novely medzi realizmom a modernou / Roman Mikuláš
  In: Premeny poetiky novely 20. storočia v európskom kontexte. - ISBN 978-80-223-3714-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 136-152
 84. AFD K premenám pojmu literatúry pre deti a mládež v nemecky hovoriacich krajinách / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0490-2. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 82-87 [CD-ROM]
 85. AFD Implikationen des Radikalen Konstruktivismus in der Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Zborník príspevkov zo 7. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. - ISBN 80-89057-05-5. - Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2004. - S. 307-314
 86. AFD K recepcii jazykovej filozofie L. Wittgensteina v rakúskej literatúre / Roman Mikuláš
  In: Kontinuita a diskontinuita vývinového procesu poézie, prózy a drámy. - ISBN 978-80-224-0976-6. - Bratislava : Veda, 2007. - S. 174-185
 87. AFD Od funkcionalistickej teórie k recepčnej estetike / Roman Mikuláš
  In: Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. - ISBN 80-89113-10-9. - Bratislava : Retaas, 2004. - S. 232-239
 88. AFD Handke a Menasse dve podoby rakúskej esejistiky / Roman Mikuláš
  In: Esej ako žáner : reflexívna plocha udalostí 20. storočia. - ISBN 978-80-223-3959-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 63-69
 89. AFD Anmerkungen zur Struktur- und Rezeptionsanalyse von Peter Handkes Erzählung Die Angst des Tormanns beim Elfmeter / Roman Mikuláš
  In: Perspektiven der Auslandsgermanistik. - ISBN 978-3-89693-596-0. - Berlin : Weidler Buchverlag, 2013. - S. 221-237
 90. AFD Der literaturhistorische Umgang mit den Epochenbegriffen Moderne und Postmoderne dargestellt am Beispiel Peter Handke / Roman Mikuláš
  In: Zborník príspevkov z 5. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. - ISBN 80-8052-163-8. - Bratislava : SUNG, 2000. - S. 197-204
 91. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 92. BCI Nemčina pre samoukov a kurzy / Roman Mikuláš
  Bratislava : Príroda, 2012
 93. BEF Konštrukcia skutočnosti v metafore (s odkazmi na listy a záznamy snov Ingeborg Bachmann v Male oscuro, Aus der Zeit der Krankheit) / Roman Mikuláš
  In: Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov : zborník k jubileu a personálna bibliografia Libuše Vajdovej. - ISBN 978-80-88815-23-5. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry, 2018. - S. 143-168
 94. EDI Juraj Dvorský: Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 113-115
 95. EDI Multifokálny obraz slovenskej literatúry / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 15, č. 1 (2006), s. 94-97
 96. EDI Sophia Wege: Wahrnehmung - Wiederholung - Vertikalität Zur Theorie und Praxis der Kognitiven Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 6 (23), č. 3 (2014), s. 154-156
 97. EDI Bernhard Pörksen (Hrsg.): Schlüsselwerke des Konstruktivismus / Roman Mikuláš
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 94-96
 98. EDI Róbert Gáfrik: Hra s cudzou kultúrou. K recepcii staroindických látok a motívov v nemeckej literatúre / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 2(19), č. 1 (2010), s. 81-87
 99. EDI Karin S. Wozonig: Chaostheorie und Literaturwissenschaft / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 17, špec. č. (2008), s. 139-142
 100. EDI Fantastický Ende / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 15, č. 2 (2006), s. 192-194
 101. EDI Claudia Liebrand - Irmela Schneider (ed.): Medien in Medien / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 17, č. 2 (2008), s. 137
 102. EDI Adam Bžoch: Psychoanalyse in der Slowakei Eine Geschichte von Enthusiasmus und Widerstand / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 6(23), č. 1 (2014), s. 141-144
 103. EDI Kompozícia má názov Stredná Európa / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 198-199
 104. EDI Stredná Európa (ne)podlieha inflácii / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 11, č. 2 (2002), s. 180-181
 105. EDI Historizmus ako koncepčná méta / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 12, č. 1 (2003), s. 68-69
 106. EDI Konvencia, invencia, tradícia a principiálne pravidlá života Hronský v spektre svetovej literárnej moderny / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 11, č. 1 (2002), s. 74-76
 107. EDI Čo znamená čítať svetovú literatúru / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 12, č. 2 (2003), s. 195-197
 108. EDJ Ivan Cvrkals literaturwissenschaftliches Schaffen mit Österreich-Bezug / Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  In: Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. - ISBN 978-3-943906-13-4. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. - S. 14--22
 109. EDJ Thematologie / Miroslava Režná
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 134-147
 110. EDJ Tri cesty analytickej literárnej vedy / Axel Spree ; prekl. Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 17, špec. č. (2008), s. 34-50
 111. EDJ Text, kontext, kultúra (o jednej z ťažiskových tendencií vo vývoji literárnej vedy v rokoch 1980-2000) / Oliver Jahraus ; prekl. Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 17, špec. č. (2008), s. 14-33
 112. EDJ Na pätnásty rok / Karl-Markus Gauß ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 5-6
 113. EDJ Selina / Walter Kappacher ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 11-15
 114. EDJ Patriotické ťažoby žalúdka o malodušnosti "kultúrnej veľmoci" / Daniela Strigl ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 9-10
 115. EDJ Spisovatelia a myslitelia / Karl-Markus Gauß ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 7-8
 116. EDJ Kríž Bayer / Martin Amanshauser ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 51-52
 117. EDJ Reč nad hrobom Mila Dora (Viedeň, 19.2.2005) / Michael Scharang ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 38-40
 118. EDJ O konci kultúry tézy o mýte, kultúre a kultúrnom priemysle / Michael Scharang ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 16-24
 119. EDJ Uvádzač v Cirkuse Maximus ? sen a realita literárnej kritiky / Daniela Strigl ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 77-81
 120. EDJ Zápisky a nálezy / Walter Kappacher ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 72-76
 121. EDJ O noci / Max Blaeulich ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 67-68
 122. EDJ Pozlátený svet Christoph Ransmayer: Lietajúca hora / Daniela Strigl ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 91-92
 123. EDJ Za ekológiu obrazov (navzdory katastrofe) Handkeho nový cestopisný román / Leo Federmair ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 87-88
 124. EDJ Snivá modlitba v mŕtvom kúte Peter Handke spieva Kali. Príbeh skorej zimy / Franz Haas ; prekl. Roman Mikuláš, Stanislava Repar
  In: Romboid. - Roč. 43, (2008), s. 85-86
 125. EDJ Teória chaosu a literárna veda / Karin S. Wozonigová ; prekl. Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 16, č. 2 (2007), s. 35-43
 126. EDJ Friedericke Mayröckerová textová realizácia básnickej biografie / Eleonora Ringler-Pascu ; prekl. Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 16, č. 2 (2007), s. 94-104
 127. EDJ Stilistik / Tibor Žilka
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 59-70
 128. EDJ Zosietení aktéri, kompexné systémy (pozorovanie literatúry ako transdisciplinárna kulturológia) / Sibylle Moserová ; prekl. Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 16, č. 2 (2007), s. 5-17
 129. EDJ Ideologiekritik / Ladislav Šimon
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 232-239
 130. EDJ Phänomenologische Literaturwissenschaft / Ladislav Šimon
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 158-166
 131. EDJ Russischer Formalismus / Soňa Pašteková
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 167-182
 132. EDJ Literaturgeschichtsschreibung / Soňa Pašteková
  In: Literaturwissenschaft in internationaler Perspektive. - ISBN 978-3-943906-35-6. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 488-506
 133. FAI Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. / eds. Mária Vajičková ... [et al.]
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014
 134. FAI Tendenzen in der slowakischen Germanistik nach der Wende : Festschrift für Prof. PhDr. Ivan Cvrkal, CSc.. / zost. Mária Vajičková, Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2010
 135. FAI Chaosforschung in der Literaturwissenschaft / ed. Roman Mikuláš, Karin S. Wozonig
  Wien : LIT, 2009
 136. FAI Die Kunst der Systemik : Systemische Ansätze der Literatur- und Kunstforschung in Mitteleuropa. / zost. Roman Mikuláš ... [et al.]
  Wien : LIT, 2013
 137. FAI Schlüsselkonzepte und Anwendungen der Kognitiven Literaturwissenschaft / ed. Roman Mikuláš, Sophia Wege
  Münster : Mentis, 2016
 138. FAI Život v literatúre : literatúra zblízka a z diaľky. / ed. Mária Bátorová, Roman Mikuláš
  Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2006
 139. GII Editorial / Roman Mikuláš
  In: Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. - ISBN 978-3-943906-13-4. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. - S. 7-10
 140. GII Vorwort Die literaturwissenschaftliche Germanistik zum Thema Literaturkanon / Roman Mikuláš, Andrea Mikulášová
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 5-6
 141. GII Perspektívy výskumu metafory / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 10, č. 3 (2018), s. 3-4
 142. GII Kontúry tvorby a výskumu literárneho kánonu / Roman Mikuláš, Soňa Pašteková
  In: World Literature Studies. - Roč. 7 (24), č. 3 (2015), s. 2
 143. GII Čo s načatým včerajškom ? / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 154-155
 144. GII Ivan Cvrkal jubilant / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 204-205
 145. GII V rámci vedeckého programu Oddelenia všeobecnej literárnej vedy ÚSvL SAV / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 2(19), č. 2 (2010), s. 104
 146. GII Medzinárodná konferencia pod názvom Výskum chaosu a literárna veda / Roman Mikuláš
  In: World Literature Studies. - Roč. 1(18), č. 2 (2009), s. 102
 147. GII Čože je to štyridsiatka / Roman Mikuláš
  In: Slovak review. - Roč. 13, č. 2 (2004), s. 207-208