Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Head of the Department of German Language and Literature

mikulasova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Head of the Institute of Philological Studies

vajickova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

durco(at)vronk.net

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

ivica.lencova(at)gmail.com

 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

ERASMUS coordinator

gergel(at)fedu.uniba.sk

 

Dr. phil. Carola Heinrich

carola.heinrich(at)uniba.sk

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

mikulas(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

tomaskova28@uniba.sk

 

PhD Students

Mgr. Mária Dovičák

Mgr. Anna Fábová

Mgr. Zuzana Marková

 

 

 1. AAA Neue Wege im DaF-Unterricht : Bildende Kunst - Spielfilm - digitale Medien. / Ivica Kolečáni Lenčová, Michaela Kováčová, Simona Tomášková
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018
 2. AAB Vybrané aspekty využitia obrazu vo výučbe cudzích jazykov / Ivica Lenčová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006
 3. AAB Vizuálne médium vo výučbe cudzích jazykov : vybrané kapitoly s praktickými ukážkami z nemeckého jazyka. / Ivica Kolečáni Lenčová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012
 4. AAB Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov / Ivica Lenčová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008
 5. AAB Celostná pedagogika vo výučbe cudzích jazykov : s praktickými ukážkami z vyučovania nemeckého jazyka. / Ivica Kolečáni Lenčová, Mária Daňová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010
 6. AAB Literárny text v cudzojazyčnej edukácii / Ivica Lenčová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005
 7. ACA 39 Tests zum Leseverstehen für die Niveaus A2 - C1 mit Lösungen / Ivica Kolečáni Lenčová, Regine Nadler
  Milano : Mimesis, 2015
 8. ACB Celostná pedagogika ako cesta k humanizácii vyučovania : pedagogické, psychologické a didaktické východiská na príkladoch nemčiny ako cudzieho jazyka. / Ivica Lenčová
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007
 9. ADE Ästhetisches und kulturelles Lernen mit Kunstbildern / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Crossing boundaries in culture and communication. - Roč. 7, č. 1 (2016), s. 124-136
 10. ADE Inklusion als Herausforderung im Fremdsprachenunterricht / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Zeitschrift für Gestalpädagogik. - Roč. 28, č. 2 (2017), s. 55-63
 11. ADE "Das Herz der Sprache klopfen hören“ Mehrsprachigkeit heißt nicht nur mehr sprechen / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Zeitschrift für Gestaltpädagogik. - Roč. 29, č. 2 (2018), s. 2-8
 12. ADE Bilder im Fremdsprachenunterricht: Fotografie / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Crossing Boundaries in Culture and Communication. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 111-127
 13. ADF Kunst und Kultur als integraler Bestandteil des DaF-Unterrichts? / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 7-15
 14. ADF Rozvoj emocionality žiakov a ich kreatívneho potenciálu umením (na príkladoch z literatúry a výtvarného umenia) / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Ars aeterna. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 74-85
 15. AEC Kunst im Fremdsprachenunterricht (am Beispiel der Literatur und der bildenden Kunst im DaF-Unterricht) / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kontrastive Perspektiven im deutschen Sprach- und Kulturerwerb. - ISBN 978-3-631-66778-1. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - S. 67-84
 16. AEC Musik / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-34-9. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. - S. 204-217
 17. AEC Gestaltpädagogik und Fremdsprachenlernen / Ivica Kolečáni-Lenčová
  In: Gestaltpädagogik im transnationalen Studium : Persönlichkeitsentwicklung als Aspekt pädagogischer Professionalisierung. - ISBN 978-3-89797-090-8. - Bergisch Gladbach : EHP - Verlag Andreas Kohlhage, 2014. - S. 53-68
 18. AEC Kollokationen: Theorie versus Praxis? oder Kollokationen im Fremdsprachenunterricht / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. - ISBN 978-3-643-50784-6. - Wien : LIT, 2016. - S. 215-226
 19. AED Visual literacy v cudzojazyčnej edukácii / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 4 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-3002-7. - Zvolen : Technická univerzita, 2017. - S. 16-26 [CD-ROM]
 20. AFB Vnímanie inakosti vo vyučovaní cudzích jazykov / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Skúsenosť inakosti [elektronický dokument] : osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách / Personal and Political Identity and its Reflection in Culture, Literature, Translation and Humanities. Recenzovaný vedecký zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 13. 9. 2018 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika. - ISBN 978-80-8177-050-0. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 217-232 [CD-ROM]
 21. AFC Frühes Fremdsprachenlernen - ja oder nein? / Ivica Lenčová
  In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. - ISBN 978-80-263-0079-3. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 168-180
 22. AFC Analyse der aktuellen Lehrwerke für Deutsch als Fremdsprache unter dem Aspekt des qualitativen und quantitativen Anteils der literarischen Texte (ein Teil der empirischen Untersuchung) / Ivica Lenčová
  In: Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. - ISBN 978-80-210-4462-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 58-77
 23. AFC Meine Sprachen und ich / Ivica Kolečáni-Lenčová
  In: Gestaltpädagogik heute und morgen : Eine Bewegung mit Zukunft. - ISBN 978-961-211-707-8. - Ljubljana : Salve, 2013. - S. 117-134
 24. AFC Bildende Kunst im interkulturellen DaF-Unterricht Avantgarde und Moderne Ein Beitrag zum Umgang mit bildender Kunst / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Deutsch ohne Grenzen : Didaktik Deutsch als Fremdsprache. - ISBN 978-80-263-0932-1. - Brno : Tribun EU, 2015. - S. 180-202
 25. AFC Comics im DaF-Unterricht / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Germanistik zwischen Tradition und Innovation : 12. - ISBN 978-3-631-66874-0. - Berlín : Peter Lang, 2018. - S. 171-177
 26. AFD Kunst im Fremdsprachenunterricht Comics und ihr Stellenwert im interkulturellen DaF-Unterricht / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Germanistik interdisziplinär. - ISBN 978-3-8300-9148-6. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016. - S. 351-363
 27. AFD Inklúzia v cudzojazyčnej edukácie / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Inkluzívna škola a rodina [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4464-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 216-227 [CD-ROM]
 28. BCB Beste Freunde 1 : nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá - pracovný zošit. / Manuela Georgiakaki ... [et al.]
  München : Hueber Verlag, 2015
 29. BCB Beste Freunde 1 : nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá - učebnica. / Manuela Georgiakaki ... [et al.]
  München : Hueber Verlag, 2015
 30. BCB Cvičebnica nemeckého jazyka : Grammatik-Karussell : maturita z nemčiny. / Ivica Kolečáni Lenčová ... [et al.]
  Bratislava : Príroda, 2012
 31. BCB Beste Freunde 2 : nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá - pracovný zošit. / Manuela Georgiakaki ... [et al.]
  München : Hueber Verlag, 2016
 32. BCB Beste Freunde 2 : nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá - učebnica. / Manuela Georgiakaki ... [et al.]
  München : Hueber Verlag, 2016
 33. BCB Phantasieland Lesen 2 : integrovaná učebnica literárneho čítania pre žiakov 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. / Ivica Lenčová
  Bratislava : Príroda, 2009
 34. BCB Phantasieland Lesen 1 : integrovaná učebnica literárneho čítania pre žiakov 1. stupňa základných škôl. / Ivica Lenčová
  Bratislava : Príroda, 2009
 35. BCI Testy z nemeckého jazyka s riešeniami pre stredné školy / Ivica Lenčová, Jana Gregorová
  Bratislava : Príroda, 2009
 36. BEE Musik / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationen I : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-49-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 68-81
 37. BEE Ausbildung und Arbeit / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationen 3 : ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-50-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 23-35
 38. BEE Fünf Meilensteine auf dem Weg zur Gestaltpädagogik - mein Lernprozess als Lehrende / Ivica Kolečáni-Lenčová
  In: Gestaltpädagogik im transnationalen Studium : Persönlichkeitsentwicklung als Aspekt pädagogischer Professionalisierung. - ISBN 978-3-89797-090-8. - Bergisch Gladbach : EHP - Verlag Andreas Kohlhage, 2014. - S. 111-119
 39. BEE Musik Lektion 6 / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 204-217
 40. BEE Film / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Kollokationen 2 : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-44-8. - Nűmbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 101-113
 41. EDI Kováčová, Michaela: Interkultúrna komunikácia aplikácie pre vybrané nemecké a slovenské kontexty / Ivica Kolečáni Lenčová
  In: Symbolae Cassovienses. - Roč. 1, č. 2 (2016), s. 105-107
 42. FAI Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte 4 [elektronický zdroj] : . / ed. Darina Veverková ... [et al.]
  Zvolen : Technická univerzita, 2017
 43. GII Lehrerhandbuch : metodicko-didaktická príručka pre učiteľa k integrovaným učebniciam literárneho čítania pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií Phantasieland Lesen 1, Phantasieland Lesen 2. / Ivica Lenčová
  Bratislava : Príroda, 2009
 44. GII Kultur und Kunst im DaF-Unterricht Vorwort / Ivica Kolečáni Lenčová, Michaela Kováčová
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 5
 45. GII Projektarbeit im DaF / Ivica Lenčová, Thomas Straube
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 1999
 46. GII Závery a odporúčania z pódiovej diskusie na vedeckej konferencii "Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v EÚ" / Ivica Kolečáni Lenčová, Marek Ľupták
  In: Cudzie jazyky v slovenskom vzdelávacom systéme a politika viacjazyčnosti v Európskej únii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-228-2533-7. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013. - S. 134-137 [CD-ROM]