Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Head of the Department of German Language and Literature

mikulasova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Head of the Institute of Philological Studies

vajickova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

durco(at)vronk.net

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

ivica.lencova(at)gmail.com

 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

ERASMUS coordinator

gergel(at)fedu.uniba.sk

 

Dr. phil. Carola Heinrich

carola.heinrich(at)uniba.sk

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

mikulas(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

tomaskova28@uniba.sk

 

PhD Students

Mgr. Mária Dovičák

Mgr. Anna Fábová

Mgr. Zuzana Marková

 

 

 1. AAA Ekvivalenčná analýza všeobecných trestnoprávnych pojmov / Peter Gergel
  Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2017
 2. ADF Zum Äquivalenzbegriff bei der terminologischen Arbeit im Recht unter translatologischem Aspekt / Peter Gergel
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 7, č. 1 (2015), s. 123-133
 3. ADF Was nimmt man gewöhnlich "in Anspruch"? Zur Verbindbarkeit des Funktionsverbgefüges "in Anspruch nehmen" / Peter Gergel
  In: Philologia. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 27-40
 4. ADN Slovenská právna terminológia v trnavských meštianskych závetoch prvej polovice 19. storočia / Peter Gergel
  In: Slovenská reč. - Roč. 82, č. 3 (2017), s. 249-255
 5. ADN Formulár trnavských meštianskych závetov prvej polovice 19. storočia zo štylistického hľadiska / Peter Gergel
  In: Slovenská reč. - Roč. 82, č. 2 (2017), s. 129-138
 6. AEC Wohnung und Haus / Peter Gergel
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-34-9. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. - S. 169-178
 7. AEC Ekvivalencia v nemeckej, slovenskej, českej a maďarskej trestnoprávnej terminológii na príklade foriem trestnej činnosti / Peter Gergel
  In: Filologické štúdie 2. - ISBN 978-3-943906-31-8. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 35-57
 8. AEC Zum Einsatz von authentischen Texten bei der Aneignung von Kollokationen / Peter Gergel
  In: Kollokationsforschung und Kollokationsdidaktik. - ISBN 978-3-643-50784-6. - Wien : LIT, 2016. - S. 173-181
 9. AEC Wohnen / Peter Gergel
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-34-9. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. - S. 159-168
 10. AEC Auf Deutsch verfasste Tyrnauer Bürgertestamente der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts / Peter Gergel
  In: Auf dem Weg zu Texten und Kontexten : Festschrift für Ivan Cvrkal. - ISBN 978-3-943906-13-4. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. - S. 149-178
 11. AEC Kollokationsprofil des Substantivs „Freundlichkeit“ / Peter Gergel
  In: Studies in Foreign Language Education : 10. - ISBN 978-3-943906-43-1. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 28-43
 12. AEC Im Spannungsfeld zwischen Variation und Wiederholung Zu stilistischen Prinzipien der Gestaltung der auf Deutsch verfassten Tyrnauer Bürgertestamente aus der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts / Peter Gergel
  In: Studies in Foreign Language Education 6. - ISBN 978-3-943906-12-7. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2014. - S. 15-23
 13. AED Všeobecná časť Uhorského trestného zákonníka o zločinoch a prečinoch v prekladoch do slovenčiny / Peter Gergel
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 4. - ISBN 978-80-223-3884-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 17-30
 14. AED A szkoposz-elmélet a régebbi magyar magánjogi szövegek fordításában / Peter Gergel
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : Roč. 7. - ISBN 978-80-223-4623-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 48-59
 15. AED Terminologická analýza súbehu trestných činov z translatologického hľadiska / Peter Gergel
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 41 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-028-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - S. 18-27 [CD-ROM]
 16. AED Der Irrtum im Strafrecht aus terminologischer Sicht als Übersetzungsproblem / Peter Gergel
  In: Quo vadis, Rechtsübersetzung?. - ISBN 978-80-223-4401-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 143-155
 17. AED Okolnosti vylučujúce protiprávnosť v preklade / Peter Gergel
  In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia 5. - ISBN 978-80-223-4068-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 47-60
 18. AFD Niekoľko poznámok k dynamike právnych pojmov / Peter Gergel
  In: Filologické štúdie 1. - ISBN 978-3-943906-21-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015. - S. 34-43
 19. BEE Länder, Städte und Orte / Peter Gergel
  In: Kollokationen 3 : ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-50-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 78-90
 20. BEE Wohnen / Peter Gergel
  In: Kollokationen I : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-49-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 23-32
 21. BEE Wohnung und Haus / Peter Gergel
  In: Kollokationen I : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-49-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 33-42
 22. BEE Wohnung und Haus Lektion 3 / Peter Gergel
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 169-178
 23. BEE Wohnen Lektion 2 / Peter Gergel
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 159-168
 24. BEE Haushaltsgeräte / Peter Gergel
  In: Kollokationen 2 : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-44-8. - Nűmbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 21-33
 25. BEE Haushalt / Peter Gergel
  In: Kollokationen 2 : Ein Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-44-8. - Nűmbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 9-20
 26. DAI Lingvistické a didaktické aspekty sprostredkovania nemeckej trestnoprávnej terminológie / Peter Gergel ; školiteľ Mária Vajičková
  Bratislava : [s.n.], 2016
 27. EDI Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom kontexte / Peter Gergel
  In: TOP [elektronický dokument]. - Roč. 29, č. 128 (2018), s. 13-13 [online]
 28. EDI Alena Ďuricová: Preklad právnych textov teória, prax, konvencie, normy / Peter Gergel
  In: Cizí jazyky. - Roč. 61, č. 4 (2018), s. 47-48
 29. EDI Emília Charfaoui: Komunikatívno-pragmatické a lingvokultúrne charakteristiky reklamného textu / Peter Gergel
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 28 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8177-006-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2015. - S. 151-152 [CD-ROM]
 30. EDI Šesťdesiat rokov Slavistického inštitútu v Kolíne história, spomienky, reminiscencie / Peter Gergel
  In: Philologia. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 123-126
 31. EDI Gabriela Lojová - Mária Kostelníková - Mária Vajičková (Hgg.): Studies in Foreign Language Education - Volume 6 / Peter Gergel
  In: Muttersprache. - Roč. 125, č. 2 (2015), s. 173-175
 32. EDI Jarmila Opalková: Komunitné tlmočenie / Peter Gergel
  In: CASALC review. - Roč. 4, č. 3 (2014/2015), s. 73-75
 33. EDI Mária Vajičková: Theoretische Grundlagen stilistischer Textanalyse / Peter Gergel
  In: Muttersprache. - Roč. 126, č. 1 (2016), s. 102-103
 34. EDI Vajičková, Mária - Mikulášová, Andrea -Mikuláš, Roman (Hgg.): / Peter Gergel
  In: Aussiger Beiträge 9. - ISBN 978-80-7414-977-1. - Ústí nad Labem : UJEP, 2015. - S. 276-278
 35. EDI Gabriela Lojová - Mária Kostelníková - Mária Vajičková (Hgg.): Studies in Foreign Language Education - Volume 5 / Peter Gergel
  In: Muttersprache. - Roč. 124, č. 1 (2014), s. 100-102
 36. EDI Marketa Štefková: Právny text v preklade, translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov / Peter Gergel
  In: Cizí jazyky. - Roč. 58, č. 3 (2014/2015), s. 50-51
 37. EDI Simon, Heike/Funk-Baker, Gisela: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache / Peter Gergel
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 6, č. 1 (2014), s. 87-89
 38. EDI Thorsten Roelcke: Fachsprachen / Peter Gergel
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 23 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89328-95-6. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2014. - S. 155-157 [CD-ROM]
 39. GII Systemický nie je systematický / Peter Gergel
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 37