Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Head of the Department of German Language and Literature

mikulasova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Head of the Institute of Philological Studies

vajickova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

durco(at)vronk.net

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

ivica.lencova(at)gmail.com

 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

ERASMUS coordinator

gergel(at)fedu.uniba.sk

 

Dr. phil. Carola Heinrich

carola.heinrich(at)uniba.sk

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

mikulas(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

tomaskova28@uniba.sk

 

PhD Students

Mgr. Mária Dovičák

Mgr. Anna Fábová

Mgr. Zuzana Marková

 

 

 1. ACC Didaktische Aspekte der Kollokationen Teil C / Mária Vajičková, Peter Ďurčo
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-29-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2016. - S. 119-144
 2. ACC Didaktische Aspekte der Kollokationen / Mária Vajíčková, Peter Ďurčo
  In: Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch : Ein Lehrbuch. - ISBN 978-3-943906-45-5. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 191-204 [1,26 AH]
 3. ACC Didaktische Aspekte der Kollokationen / Mária Vajičková, Peter Ďurčo
  In: Kollokationen im Unterricht : Ein Lehr- und Übungsbuch. - ISBN 978-3-943906-34-9. - Nümbrecht : Kirsch Verlag, 2017. - S. 120-144
 4. AFD Typológia ekvivalentnosti vo frazeológii na príklade ruských, slovenských a nemeckých parémií / Peter Ďurčo
  In: Slovo v slovníku : aspekty lexikálnej sémantiky, gramatika, štylistika (pragmatika). - ISBN 978-80-224-1268-1. - Bratislava : Veda, 2012. - S. 91-102
 5. EDI Neues deutsch-russisches Großwörterbuch in drei Bänden / Peter Ďurčo
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 90-92
 6. EDJ Nachruf auf Prof. Dr. Dr. h. c. Ilpo Tapani Piirainen / Peter Ďurčo
  In: Slowakische Zeitschrift für Germanistik. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 96-97
 7. GII Lingvistické prednášky profesorov z Nemecka a Ruska na pedagogickej fakulte / Peter Ďurčo, Katarína Hromadová
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 10 (2011), s. 24