Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Head of the Department of German Language and Literature

mikulasova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Head of the Institute of Philological Studies

vajickova(at)fedu.uniba.sk

 

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

durco(at)vronk.net

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

ivica.lencova(at)gmail.com

 

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

ERASMUS coordinator

gergel(at)fedu.uniba.sk

 

Dr. phil. Carola Heinrich

carola.heinrich(at)uniba.sk

 

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

mikulas(at)fedu.uniba.sk

 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

tomaskova28@uniba.sk

 

PhD Students

Mgr. Mária Dovičák

Mgr. Anna Fábová

Mgr. Zuzana Marková

 

 

doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 205
Room
S-310
Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 205
Room
S-310
Publications

prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

PaedDr. Peter Gergel, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
sekretárka, sekretár
Publications

prof. Mgr. Peter Ďurčo, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 206
Room
S-311
Publications

Mgr. Roman Mikuláš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 205
Room
S-310
Publications

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mag. Peter Clar, Dr.

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity

Dr. phil. Carola Heinrich

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity
Publications

Mgr. Mária Glesková

Pedagogická fakulta UK, Katedra nemeckého jazyka a literatúry
sekretárka, sekretár