Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

PaedDr. Martina Šipošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 233
Room
S-348
Publications

prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 232
Room
S-347
Publications

PhDr. Radoslav Pavlík, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 232
Room
S-347
Publications

M. A. Paul Vincent McCullough

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
lektor vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 234
Room
S-349

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/502 22 231
Room
S-346
Publications

PhDr. Mária Kostelníková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
zástupkyňa vedúceho katedry
Telephone
02/502 22 236
Room
S-351
Publications

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/502 22 237
Room
S-352
Publications

Mgr. Tomáš Hlava, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/502 22 20
Room
S-337
Publications

Mgr. Kristína Hankerová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 236
Room
S-351
Publications

PaedDr. Peter Bojo, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a literatúry
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/502 22 234
Room
S-349
Publications

Emeritus Professor

 

Prof.PhDr. Nina Vietorová, CSc.

 

Email: vietorovafedu.uniba.sk

Phone contact: 02/502 22 231

Room : S-346