Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAB Informatika vo vzdelávaní / Ján Záhorec
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012
 2. ACB Databázové systémy : tvorba a aplikácie relačných databáz. / Ján Záhorec, Marcela Hallová
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013
 3. ADE Assessment of the current state of Informatics and Programming teaching from the students` point of view / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 83-91
 4. ADE Teaching informatics at upper secondary level of education (ISCED 3A) in the Slovak republic evaluation of the current state / Ján Záhorec, Alena Hašková, Adriana Nagyová
  In: Problems of Education in the 21st Century. - Vol. 37 (2011), s. 119-128
 5. ADE Evaluation of the current state in teaching informatics at upper secondary level of education (ISCED3) in the Slovak Republic conceptual and methodical starting points / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: Problems of Education in the 21st Century. - Vol. 28 (2011), s. 131-142
 6. ADE Informatics teaching from the students's point of view / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: Educational Research and Reviews. - Roč. 8, č. 9 (2013), s. 480-495
 7. ADE Analysis of the educational system of the Kingdom of Belgium with emphasis on the field of technical education / Ján Záhorec, Adriana Nagyová
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 3, č. 1 (2011), s. 11-16
 8. ADE Tvorba kurikúl prípravy učiteľov v zameraní na didakticko-technologické kompetencie: výsledky pilotného výskumu / Ján Záhorec
  In: Lifelong learning. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 61-85
 9. ADE Empirical research of influencing students ́ attitudes towards teaching subjects by multimedia teaching materials / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 1, č. 2 (2009), s. 69-76
 10. ADE Analysis of reliability/items of questionnaire in research of influencing students' attitudes towards teaching subjects by multimedia teaching materials / Ján Záhorec, Michal Munk, Alena Hašková
  In: Journal of Technology and Information Education. - Roč. 1, č. 3 (2009), s. 65-69
 11. ADE How technical teacher use digital means in their teaching practice / Alena Hašková, Ján Záhorec
  In: R&E-Source : Engineering pedagogy unites [elektronický dokument]. - č. 17 (2019), s. 146-149 [online]
 12. ADE Assessment of the status of teaching subjects informatics and programming in terms of selected factors / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: Acta Didactica Napocensia [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2009), s. 75 - 84 [online]
 13. ADE Impact of electronic teaching materials on process of education results of an experiment / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Informatics in eduction. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 261-281
 14. ADE Results of a research evaluating quality of computer science education / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 283-300
 15. ADF Integrácia digitálnych aplikácií do predgraduálneho vzdelávania učiteľov / Ján Záhorec
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 19, č. 1 (2020), s. 171-183
 16. ADF Konštrukcia a posúdenie reliability výskumného nástroja hodnotenia úrovne vybraných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu a atraktívnosť vyučovania v oblasti informatiky / Ján Záhorec
  In: Matematika, informatika, fyzika. - Roč. 19, č. 35 (2010), s. 32-40
 17. ADF Ako študenti stredných škôl hodnotia kvalitu vyučovania programovania / Ján Záhorec
  In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Roč. 42, č. 2 (2013), s. 27-42
 18. ADF Inovácie profesijnej prípravy v oblasti informatiky u študentov študijných programov ekonomického a manažérskeho zamerania / Ján Záhorec
  In: Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Roč. 45, č. 1 (2016), s. 25-36
 19. ADM Teachers' attitudes to incorporation digital means in teaching process in relation to the subjects they teach / Ján Záhorec, Adriana Nagyová, Alena Hašková
  In: International Journal of Engineering Pedagogy [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 4 (2019), 101-120 [online]
 20. ADM How to teach CAD/CAE systems / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: International Journal of Engineering Pedagogy. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 148-161
 21. ADM Particular results of a research aimed at curricula design of teacher training in the area of didactic technological competences / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: International Journal of Engineering Pedagogy. - Roč. 8, č. 4 (2018), s. 16-31
 22. ADM Quality assurance of informatics education within tertiary economy and managerial study fields / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Problems of Education in the 21st Century. - Roč. 76, č. 2 (2018), s. 250-278
 23. ADM Tertiary economy and managerial study fields and issues of science education aimed at database systems / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Journal of Baltic Science Education. - Vol. 14, no. 4 (2015), p. 535-555
 24. ADM Impact of multimedia assisted teaching on student attitudes to science subject / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Journal of Baltic Science Education. - Vol. 13, no. 3 (2014), p. 361-380
 25. ADM Results of Pisa and evaluation of computer science education / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Journal of Baltic Science Education. - Vol. 12, no. 2 (2013), p. 234-248
 26. ADM Assessment of selected aspects of teaching programming in SK and CZ / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: Informatics in Education. - Vol. 13, No. 1(2014), s. 157-178
 27. ADN Teachers' professional digital literacy skills and their upgrade / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: European journal of contemporary education. - Roč. 8, č. 2 (2019), 378-393
 28. AFC Evaluation of the current state in teaching informatics at upper secondary level of education (ISCED3A) in the Slovak Republic conceptual and methodical starting points / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: ITME 2011, vol. 1. - ISBN 978-161284702-3. - Piscataway : IEEE, 2011. - S. 317-321
 29. AFC First Results of a Research Focused on Teachers’ Didactic Technological Competences Development / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: Advances in Human Factors, Business Management and Society [elektronický dokument] : proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society. - ISBN 978-3-319-94708-2. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. - S. 461-472 [online]
 30. AFC E-Learning in Electropneumatics Training / Gabriel Bánesz ... [et al.]
  In: Advances in Human Factors, Business Management and Society : proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society. - ISBN 978-3-319-94708-2. - Cham : Springer International Publishing AG, 2019. - S. 968-976
 31. AFC Teachers' didactic technological competences: Results of the pilot research / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: AICT 2017 : 11th IEEE International conference on application of information and communication technologies, Moscow, 20-22 September 2017. - ISBN 978-1-5386-0500-4. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017. - S. 1-5
 32. AFC Use of digital means in different subjects teaching / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: Efficiency and Responsibility in Education 2019 : proceedings of the 16th International Conference, 06. - 07. June 2019, Prague, Czech Republic. - ISBN 978-80-213-2878-5. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 333-339
 33. AFC Teachers` didactic technological competencies results of the pilot research / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: 2017 IEEE 11th International Conference on Application of Information and Communication Technologies - AICT 2017. - ISBN 978-1-5386-0501-1. - New York : IEEE, 2017. - S. 345-349
 34. AFC Curricula design of teacher training in the area of didactic technological competences / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: Teaching and Learning in a Digital World : Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning : 2 : Volume. - ISBN 978-3-319-73203-9. - Cham : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 383-393
 35. AFC Innovation of CAD/CAE system teaching at upper secondary education / Alena Hašková ... [et al.]
  In: Teaching and learning in a digital world [elektronický dokument] : Proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning : 1 : Volume. - ISBN 9783319732091. - Berlín : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 507-515 [print]
 36. AFC Assessment of the level of teaching informatics as a subject in terms or selected factors / Ján Záhorec
  In: Trendy ve vzdělávání 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7220-316-1. - Olomouc : Votobia, 2009. - S. 382-385 [CD-ROM]
 37. AFC Digital environment in further education case of a project realization / Jozef Polák ... [et al.]
  In: AICT 2013 : International Conference on Application of Information and Communication Technologies. - ISBN 978-1-4673-6419-5. - New York : IEEE, 2013. - S. 428-432
 38. AFC Integration of digital technology applications into the pre-gradual teacher training / Ján Záhorec, Alena Hašková, Michal Munk
  In: The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education : Proceedings of the 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2019). Presents the proceedings of the 22nd International Conference on Interactive Collaborative Learning, held in Bangkok, Thailand on 25–28 September 2019 : č. 2. - ISBN 978-3-030-40271-6. - Cham : Springer Verlag, 2020. - S. 892-901
 39. AFC Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií / Eva Tóblová ... [et al.]
  In: Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87570-36-4. - Praha : Extrasystem, 2017. - S. 91-95 [online]
 40. AFC Evaluation of education in the field of database systems and technologies within the study programs of economic and managerial focus / Záhorec Ján ... [et al.]
  In: AICT 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4799-4120-9. - [s.l.] : IEEE Xplore Digital Library, 2014. - S. 476-481 [online]
 41. AFC Moral reasoning of boys and girls in solutions of conflicts situations 2 / Štefánia Ferková ...[et al.]
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 8474-8481 [USB]
 42. AFC On aspects influencing informatics teaching standard / Ján Záhorec, Alena Hašková
  In: ITME 2012, vol. 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4673-2107-5 [CD-ROM]. - Piscataway : IEEE, 2012. - S. 441-445
 43. AFC Innovations of professional training in the field of informatics of noninformatics study profiling / Ján Záhorec, Marcela Hallová
  In: ICABR 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7509-223-6. - Brno : Mendelova univerzita, 2015. - S. 1179-1189 [online]
 44. AFC Some aspects in context of resolving questions of innovation of higher education in Slovak Republic / Adriana Nagyová ... [et al.]
  In: INTED 2017: Conference Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-8491-2. - Valencia : IATED Academy, 2017. - S. 8454-8463 [USB]
 45. AFC Informatics as a part of study programmes in economy and management / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: ICL 2015 : Proceedings of 2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning. - ISBN 978-1-4799-8707-8. - New York : IEEE, 2015. - S. 462-470
 46. AFD Teaching Database Systems and Technologies in Economy and Managerial Study Fields / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: DIVAI 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7552-249-8. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - S. 457-468 [CD-ROM]
 47. AFD Development of Informatics Competencies of Non-Informatics Study Programme Students at the ISCED 5 Level / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: DIVAI 2014 : International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. - ISBN 978-80-7478-497-2. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - S. 537-548
 48. AFD Informatics education of non-informatics tertiary students in context of their study profile / Ján Záhorec ... [et al.]
  In: ICETA 2014 : 12th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications : Proceedings [elektronický zdroj]. - ISBN 978-1-4799-7739-0. - Piscataway : IEEE, 2014. - S. 511-516 [CD-ROM]
 49. BAA Didaktické prostriedky ako optimalizačný faktor procesu vzdelávania / Alena Hašková, Mária Pisoňová, Miriam Bitterová ...[et al.]
  Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
 50. BCI Digitálne technológie v materskej škole 3 : multimédiá. Digitálne hračky. / Jana Pekárová, Ján Záhorec, Roman Hrušecký
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2013
 51. BDE Evaluácia výskumného nástroja vytvoreného za účelom zhodnotenia kvality a atraktívnosti vyučovania technických predmetov / Adriana Nagyová, Ján Záhorec, Michal Munk
  In: Komenský. - Roč. 135, č. 1 (2010), s. 19-25