Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff

 1. AAB Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku : tvorba výchovného programu. / Dušan Kostrub ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 2. ABA Mechanisms of Silicon-Mediated Alleviation of Abiotic Stress in Plants Recent Advances and Future Perspective / Denis Líška ... [et al.]
  In: Silicon in Plants: Advances and Future Prospect. - ISBN 978-1-4987-3949-8. - Boca Raton : CRC Press, 2017. - S. 1-27 [3,38 AH]
 3. ACB Kurikulum primárneho vzdelávania / Mária Kožuchová a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 4. ADC Asymmetrical development of root endodermis and exodermis in reaction to abiotic stresses / Denis Líška ... [et al.]
  In: Annals of Botany. - Vol. 118, No. 4, Sp. Iss. (2016), s. 667-674
 5. AFC Porovnanie príjmu kadmia a kremíka rastlín kukurice (Zea mays L.) kultivovaných v hydropónii a v in vitro podmienkach / Denis Líška, Zuzana Lukačová, Alexander Lux
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2013. Recenzovaný sborník příspěvků. - ISBN 978-80-213-2375-5. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2013. - S. 109-112
 6. AFD Odvodenie kalusovej kultúry zástupcov dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových rastlín v podmienkach in vitro / Denis Líška, Zuzana Lukačová, Alexander Lux
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 441-444 [CD-ROM]
 7. AFD Štúdium toxického vplyvu kadmia a účinku kremíka na in vitro kultúry vybraných hybridov kukurice siatej (Zea mays L.) / Denis Líška, Jana Kohanová, Alexander Lux
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 430-435 [CD-ROM]
 8. AFD Vegetatívne rozmnožovanie paulovnie plstnanej (Paulownia tomentosa) v podmienkach in vitro / Denis Líška, Alžbeta Blehová, Alexander Lux
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 441-445 [CD-ROM]
 9. AFD Optimalizácia povrchovej sterilizácie podzemnice olejnej (Arachis hypogaea L.) na odvodenie kalusovej kultúry v podmienkach in vitro / Norbert Zlámal, Denis Líška
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 873-878 [CD-ROM]
 10. AFG The role of silicon in decreasing cadmium stress in maize / Denis Líška ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 142
 11. AFG Rapid plant micropropagation from nodal explants of Paulownia tomentosa / D‬enis Líška, Alžbeta Blehová, Alexander Lux
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 14, č. 1 (2014), s. 67
 12. AFH The antioxidant enzymes activity of in vitro cultivated maize plants is influenced by cadmium and silicon / Denis Líška, Zuzana Lukačová, Alexander Lux
  In: Zborník príspevkov z konferencie 11. dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. konferencie experimentálnej biológie rastlín. - ISBN 978-80-8152-031-0. - Košice : UPJŠ, 2013. - S. 48