Faculty of EducationComenius University in Bratislava

Staff profile and contact

Mgr. Mária Fuchsová, PhD.

Room: Š-236, mail: fuchsova@fedu.uniba.sk

 

 

doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

Room: Š-237, mail: guncaga@fedu.uniba.sk

 

 

doc. PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Room: Š-236, mail: korenova@fedu.uniba.sk   

 

 

Mgr. Denis Líška, PhD.

Room: Š-237, mail: liska@fedu.uniba.sk, liska.denis@gmail.com

 

 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc.

Room: R-206, Š-242, mail: partova@fedu.uniba.sk

 

 

 

PaedDr. Martina Totkovičová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 16.45 - 17.45

Štvrtok: 15.00 - 16.00

(počas skúškového obdobia je potrebné konzultácie dohodnúť mailom)

(miestnosť Š-242, mail: totkovicova@fedu.uniba.sk)

PaedDr. Ján Záhorec, PhD.

Room: Š-237, mail: zahorec@fedu.uniba.sk

 

 

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. - Head of Department

Room: Š-234, mail: zilkova@fedu.uniba.sk

 

 

Mgr. Veronika Valkóová - PhD student

Room: Š-242, mail: valkoova@fedu.uniba.sk