Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí - 23. január 2021

Pedagogická fakulta UK dňa 23. januára 2021 zorganizovala Deň otvorených dverí. Akcia prebehla online a fakultu týmto spôsobom navštívilo mnoho záujemcov o štúdium. V úvode si uchádzači pozreli prezentáciu o možnostiach štúdia na PdF UK. Následne každá katedra pripravila  pre uchádzačov vlastné informačné prezentácie. Všetci uchádzači mali možnosť komunikovať priamo s pedagógmi jednotlivých katedier, ktorí im ochotne vysvetlili špecifiká štúdia aj možnosti uplatnenia  získaných poznatkov v praxi. Študijné oddelenie dalo odpovede na všetky otázky týkajúce sa podmienok prijímacieho konania. Návštevníci v širokom meradle využili aj možnosť neformálnej komunikácie so študentami, čím získali celkový obraz o štúdiu.

Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na osobné stretnutie v budúcom akademickom roku.