Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí - 25. január 2020

Pedagogická fakulta UK dňa 25. januára 2020 zorganizovala Deň otvorených dverí. Akcia prebehla v priestoroch dekanátu na Račianskej 59 v Bratislave  a fakultu navštívilo viac ako 450 záujemcov o štúdium. Stretnutia s uchádzačmi o štúdium sa zúčastnili zástupcovia všetkých katedier fakulty, študentskej komory a študijného oddelenia. Každá katedra pripravila  pre uchádzačov vlastné informačné materiály  prezentácie. Prezentačné video a rozsiahla  prezentácia o možnostiach štúdia na PdF UK bola k dispozícii uchádzačom počas celej akcie. Príjemným spestrením Dňa otvorených dverí bola výstava prác študentov katedry výtvarnej výchovy. Všetci návštevníci mali možnosť komunikovať priamo s pedagógmi jednotlivých katedier, ktorí im ochotne vysvetlili špecifiká štúdia aj možnosti uplatnenia  získaných poznatkov v praxi. Študijné oddelenie dalo odpovede na všetky otázky týkajúce sa podmienok prijímacieho konania. Návštevníci v širokom meradle využili aj možnosť neformálnej komunikácie so študentami, čím získali celkový obraz o štúdiu.
Ďakujeme za prejavený záujem a tešíme sa na stretnutie v budúcom akademickom roku.

PROGRAM DOD