Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí - 25. január 2020

 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

25. januára 2020

12:30 – 15:30 hod.

Račianska ul. 59, Bratislava

 

Program DOD

Program

12:30 – 12:45 otvorenie DOD v Aule PdF UK, základné informácie o možnostiach štúdia na Pedagogickej fakulte a podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021


12:45 – 15:30 rozdelenie návštevníkov podľa záujmu o jednotlivé študijné programy, presun na sekcie, kde záujemcovia získajú podrobnejšie informácie o štúdiu na jednotlivých katedrách

 

Sprievodné akcie

12:30 – 15:30 výstava výtvarných prác študentov (vstupná hala PdF)

12:30 – 15:30 kontinuálne premietanie prezentácie o PdF UK, jednotlivých katedrách fakulty a prijímacom konaní (vstupná hala PdF)

12:45 – 15:30 možnosť komunikácie so študentmi fakulty o ich vlastných skúsenostiach a štúdiu (členovia študentskej komory)

 

Ako sa k nám dostanete:

Autobusová stanica Mlynské Nivy: trolejbus 210 alebo autobus 21 na zastávku Račianske mýto, prechod na električkovú zastávku Račianske mýto (smer Rača), prestup na električku 3, 5 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Železničná stanica Vinohrady: električkou 3, 5 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Hlavná stanica: trolejbus 201 a 210 alebo autobus 61, 74 na zastávku Račianske mýto, prechod na električkovú zastávku Račianske mýto (smer Rača), prestup na električku 3, 5 na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.

Centrum Bratislavy   (v blízkosti Filozofickej fakulty UK): autobus 50 zo zastávky Malá scéna na zastávku OD Slimák.

Centrum Bratislavy (v blízkosti Filozofickej fakulty UK): električka 3 zo zastávky Šafárikovo námestie na zastávku Pionierska alebo Ursínyho.