Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UK ponúka najväčší počet študijných programov na Slovensku

Bratislava 26. januára 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ponúka najväčší počet študijných programov na Slovensku – spolu až 768. Ide o širokú paletu spoločenských, pedagogických, lekárskych, prírodovedných, ekonomických, právnych či teologických študijných odborov - doslova od A (aplikovaná informatika) po Ž (žurnalistika).


K doterajšej ponuke programov pribudnú od budúceho akademického roka dva novootvárané bakalárske programy vyučované na Prírodovedeckej fakulte UK v anglickom jazyku Environmental Studies a Biological Chemistry. „Predpokladáme, že aj tento rok bude zo strany maturantov najväčší záujem o všeobecné lekárstvo, právo, biológiu, farmáciu či psychológiu,“ myslí si prorektor UK pre študijné veci doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Na trinástich fakultách UK (dvanásť v Bratislave, jedna sídliaca v Martine) študuje vyše 27 000 študentov, z nich takmer 2 400 pochádza zo zahraničia – z viac ako 70 krajín sveta. Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa v prestížnych medzinárodných rebríčkoch umiestnila v TOP päťstovke najlepších univerzít sveta. V rebríčku University Ranking by Academic Performance (URAP) obsadila 495. miesto a v rebríčku Round University Ranking (RUR) sa umiestnila na 440. pozícii. O tom, že má významné miesto aj v slovenskom vzdelávacom systéme, svedčí každoročné hodnotenie Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), v ktorom viacerým fakultám UK dlhodobo patria najvyššie priečky.

Štúdium na najstaršej slovenskej univerzite umožňuje aj aktívnu účasť študentov na špičkových vedecko-výskumných projektoch, napríklad na výskume starnutia a civilizačných ochorení, interdisciplinárnom výskume spojitosti medzi alergiou a stresom, komplexnom výskume DNA či na desiatkach ďalších unikátnych bádaní. „Študenti majú možnosť spoznávať najnovšie výsledky výskumu z prvej ruky,“ poznamenáva rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. „Naša univerzita patrí medzi vysoké školy s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Verím, že aj tento aspekt zohrá u maturantov úlohu pri výbere vysokej školy,“ dodáva rektor UK.

Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2015/2016 sú dostupné na webstránke: www.uniba.sk/prijimacky