Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostné otvorenie akademického roku 2015/2016

dňa 16. 09. 2015 o 9.00 hodine v aule Pedagogickej fakulty UK na Račianskej č. 59 v Bratislave


08. 09. 2015 16.44 hod.
Od: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

srdečne Vás pozývam na slávnostné otvorenie akademického roku 2015/2016, ktoré sa uskutoční dňa 16. 09. 2015 o 9.00 hodine v aule Pedagogickej fakulty UK na Račianskej č. 59 v Bratislave.

V súvislosti so slávnostným otvorením akad. roku 2015/2016 uvoľňujem v tento deň v čase od 9.00 do 12.00 študentov z výučby.

Teším sa na stretnutie.

S pozdravom

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

dekanka fakulty