Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezident SR vymenoval rektora UK

Bratislava 29. januára 2015: Prezident SR Ing. Andrej Kiska dnes vymenoval rektorov piatich vysokých škôl, medzi nimi aj rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.


29. 01. 2015 15.31 hod.

Okrem rektora UK prezident vymenoval aj rektorov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vysokej školy výtvarných umení a Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove.

Prezident SR novovymenovaným rektorom zaželal veľa úspechov pri napĺňaní ich poslania. „Želám vám odvahu pravdivo pomenovať nedostatky a dostatok vôle ich naprávať. Želám školám, ktoré vediete, aby ich ocenili nielen vaši študenti a pedagógovia, ale aj budúci zamestnávatelia vašich absolventov. Očakávam od vás, že pre vaše školy sami nastavíte latku tak prísne, aby sa nedala podliezť. Že využijete svoj vplyv, aby sa nedal prehliadnuť. A že váš hlas bude taký silný, aby sa nedal prepočuť,“ uviedol Andrej Kiska.

V mene vymenovaných rektorov sa na slávnosti prihovoril rektor UK prof. Karol Mičieta: "Voľba rektorov, vedení vysokých škôl a fakúlt akademickými senátmi je asi najreprezentatívnejším prejavom získaných akademických slobôd, ku ktorým patrí aj sloboda vzdelávania a sloboda výskumu. Vymenúvacie dekréty sú pre nás mimoriadnym záväzkom nielen voči našim alma mater, ale aj voči Slovensku a jeho občanom." Ako ďalej dodal: "Aj pri dnešnej slávnostnej príležitosti musíme konštatovať nevyhnutnosť reformy vzdelávania na Slovensku a v jej rámci zvýšenie sociálneho statusu pedagóga. Apelujeme na slovenskú spoločnosť a slovenské autority, aby sa s potrebnou invenciou a adekvátnym úsilím snažili dosiahnuť životné a pracovné podmienky eliminujúce únik mozgov a motivujúce našich odborníkov v zahraničí k návratu domov."

Rektor UK bude od 1. februára 2015 zastávať druhé funkčné obdobie - do 31. januára 2019.