Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Viac ako 400 darcov krvi v 6. ročníku Univerzitnej kvapky krvi

Bratislava 13. novembra 2015: Do 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi, ktorú už tradične zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave (UK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, sa zapojilo 429 študentov, zamestnancov a priaznivcov najväčšej slovenskej univerzity.


Univerzitná kvapka krvi 2015 sa konala od 3. do 12. novembra 2015 na šiestich odberných miestach – Právnickej fakulte UK, Fakulte telesnej výchovy a športu UK, Vysokoškolskom internáte Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK, Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte managementu UK.

Prvenstvo v počte darcov krvi patrí aj tento rok Prírodovedeckej fakulte UK, kde kvapka krvi prebiehala tri dni (spolu 161 darcov). Na internát martinskej Jesseniovej lekárskej fakulty UK prišlo 79 darcov, na Právnickú fakultu UK 65, na Fakultu telesnej výchovy a športu UK 53, Fakultu managementu UK 36 a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK 35 darcov krvi z radov študentov, zamestnancov i priaznivcov univerzity.  

„Šiestym ročníkom Univerzitnej kvapky krvi sme presiahli počet 2300 darcov krvi, ktorí sa doposiaľ do našej dobročinnej akcie zapojili. Osobitne ma teší, že aj v tomto ročníku sme privítali veľké množstvo prvodarcov,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Cieľom Univerzitnej kvapky krvi je vytvoriť u študentov návyk pravidelného darcovstva najvzácnejšej tekutiny. Iba na Slovensku sa každoročne spotrebuje približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Darca krvi dokáže pomôcť až trom pacientom - jednotka odobratej krvi sa spracováva na tri súčasti: koncentrát červených krviniek, krvných doštičiek a čerstvo zmrazená plazma. Krv sa denne využíva na záchranu životov pri úrazoch a operáciách, pri transplantácii orgánov a v neposlednom rade slúži onkologickým pacientom, ktorých z roka na rok pribúda.

Partnermi 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi boli spoločnosti Nestlé, Kofola, FAnn parfumérie, dm drogerie markt, Rajo, Forza Music, Dr. Oetker, DRU, Intersnack, Hamé, Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dopravný podnik Bratislava.

 

ŽREBOVANIE

Spomedzi všetkých darcov krvi, ktorí sa zapojili do 6. ročníka Univerzitnej kvapky krvi, vyžreboval dňa 18. novembra 2015 prorektor UK doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., výhercov balíčkov (termohrnček UK a parfum z FAnn parfumérií):

1. Lukáš Kacej, Pedagogická fakulta UK
2. Michaela Švecová, Fakulta managementu UK
3. Petronela Holásková, Fakulta managementu UK
4. Veronika Dvorská, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
5. Zuzana Tomková, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
6. Denisa Beňová, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
7. Martina Štuberová, Prírodovedecká fakulta UK
8. Ivica Šabaková, Prírodovedecká fakulta UK
9. Michaela Trstenská, Prírodovedecká fakulta UK
10. Miriam Hancková, Prírodovedecká fakulta UK
11. Viktória Horníčeková, Prírodovedecká fakulta UK
12. Martin Juhász, Filozofická fakulta UK
13. Michal Pružek, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
14. Veronika Suchánková, Filozofická fakulta UK
15. Vilma Horňáková, Právnická fakulta UK
16. Marek Mižák, Právnická fakulta UK
17. Martina Maruniaková, Právnická fakulta UK
18. Oliver Mišík, Jesseniova lekárska fakulta UK
19. Dominika Stripská, Jesseniova lekárska fakulta UK
20. Henrik Hrin, Jesseniova lekárska fakulta UK

Výhercom blahoželáme (budú kontaktovaní e-mailom).