Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

V Aule UK bude prednášať generálna riaditeľka UNESCO

6. mája 2016 (piatok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


18. 04. 2016 11.06 hod.

V piatok 6. mája 2016 privítame v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) významnú návštevu - generálnu riaditeľku UNESCO Irinu Bokovu. Akademickej obci UK, ako i širokej verejnosti bude prednášať na tému: Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti - nové základy pre odhodlanosť a mier.

Srdečne vás pozývame!

Pridajte sa k udalosti na Facebooku UK.

***

O I. Bokovej

Irina Bokova sa narodila 12. júla 1952 v Bulharsku. Od 15. novembra 2009 pôsobila vo funkcii generálnej riaditeľky UNESCO, do ktorej bola opätovne vymenovaná v roku 2013. Je zároveň prvou ženou, ktorá bola zvolená do tejto funkcie.

V roku 1977 sa stala členkou Oddelenia OSN na Ministerstve zahraničných vecí Bulharska. Bola tiež vymenovaná za členku Stálej misie Bulharska pri OSN v New Yorku, kde sa venovala riešeniu politických a právnych otázok. Ako členka parlamentu sa podieľala na príprave novej bulharskej ústavy, ktorá významnou mierou prispela k vstupu Bulharska do Európskej únie.

Ako generálna riaditeľka sa na medzinárodnej úrovni aktívne usiluje o skvalitňovanie vzdelávania pre všetkých, zachovanie rovnakých príležitostí bez ohľadu na pohlavie, kultúrny dialóg a vedeckú spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a vedie UNESCO ako svetový obhajca s cieľom zabezpečiť ochranu novinárov a slobodu prejavu. Je držiteľkou štátnych vyznamenaní z rôznych krajín po celom svete a viacerými poprednými univerzitami jej bol udelený titul Doctor honoris causa.

Bližšie informácie