Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave opakovane medzi najlepšími univerzitami sveta

Univerzita Komenského v Bratislave sa ako jediná slovenská vysoká škola umiestnila v svetovom rebríčku univerzít Center for World University Rankings (CWUR).


V rebríčku obsadila 637. miesto. V porovnaní s predošlým rokom si tak polepšila o takmer 50 miest (posun zo 685. pozície).

Prvé tri miesta obsadili americké univerzity: Harvard University (1.), Stanford University (2.) a Massachusetts Institute of Technology (3.). Päticu najlepších univerzít sveta uzatvárajú britské univerzity: University of Cambridge (4.) a University of Oxford (5.).

CWUR je unikátny rebríček, ktorý meria kvalitu vzdelávania a prípravy študentov, ako aj kvalitu výskumu - nezávisle od prieskumov a dát dodaných univerzitami. Rebríček CWUR je jedným z viacerých medzinárodných rebríčkov, ktoré hodnotia univerzity po celom svete. Prvýkrát bol publikovaný v roku 2012. Hodnotí viac ako 25 000 vysokých škôl sveta - na základe 8 indikátorov:

kvalita vzdelávania – meraná počtom absolventov univerzity, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
zamestnanie absolventov – merané počtom absolventov, ktorí sú riaditeľmi firiem v svetových top firmách v pomere k veľkosti univerzity (25  %)
kvalita pedagógov – merané počtom akademikov, ktorí získali významné medzinárodné ocenenia (25  %)
publikácie – merané počtom vedeckých článkov v renomovaných časopisoch (5 %)
vplyv – merané počtom vedeckých článkov vo veľmi vplyvných časopisoch (5  %)
citácie – merané počtom vysoko citovaných vedeckých článkov (5  %)
široký dosah – merané H-indexom univerzity (5  %)
patenty – merané počtom medzinárodne podaných patentových prihlášok (5  %)

"Umiestnenie Univerzity Komenského v rebríčku CWUR dokazuje, že naša vedecká aktivita a kvalita výučby je porovnateľná so svetovou špičkou - avšak pri neporovnateľnom financovaní," uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., podľa ktorého je umiestnenie UK v rankingu aj výzvou na ďalšie zlepšovanie sa.

Univerzita Komenského sa dlhodobo umiestňuje ako jediná slovenská univerzita medzi najlepšími univerzitami sveta vo viacerých rebríčkoch. V hodnoteniach University Ranking by Academic Performance (URAP) či Round University Ranking (RUR) sa dokonca nachádza v prvej päťstovke.