Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rektor UK ku Dňu učiteľov

„Učiteľstvo je výnimočné poslanie, úžasné povolanie a majstrovské umenie...“


Milé kolegyne, milí kolegovia, vážená pedagogická obec UK,

učiteľstvo je výnimočné poslanie, úžasné povolanie a majstrovské umenie. V minulosti patrili učiteľ, lekár, farár a starosta k elite každej obce. Napriek súčasnému nevyváženému a často neprimeranému hodnotovému prístupu v našej spoločnosti, ktorý sa však zďaleka netýka len školstva a vzdelávania, verím v exkluzivitu, krásu a prestíž učiteľského povolania.
 
Tento rok uplynie 50 rokov od prijatia Charty učiteľa na Mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení učiteľov zorganizovanej OSN a UNESCOm, ku ktorej sa hlási aj Slovenská republika. Nedá mi, aby som z nej pri príležitosti Dňa učiteľov ako pripomienky narodenia Jána Amosa Komenského, ktorého meno má v názve naša univerzita, necitoval: „...Uznávajúc základnú úlohu učiteľov v rozvoji vzdelávania a význam ich prínosu pre rozvoj človeka a modernej spoločnosti, usilujúc sa zabezpečiť učiteľom postavenie, zodpovedajúce tejto ich úlohe“.

Rád by som tiež pripomenul Komenského výrok: „Učiteľom hodným toho mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti“. Chcel by som sa vám všetkým poďakovať za to, že v takomto slobodnom akademickom duchu vychovávate našu budúcu vysokoškolskú elitu a tlmočíte jej tento odkaz. Ďakujem aj za váš entuziazmus, s ktorým odovzdávate pochodeň poznania našich vážených a slávnych predchodcov ďalším generáciám. Vďaka vám tak do encyklopédie významných učiteľských osobností Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj slovenského vysokého školstva, pribúdajú ďalšie významné mená.

K sviatku učiteľov vám prajem pevné zdravie, zanietených študentov, veľa tvorivých síl a úspechov v pracovnom aj osobnom živote!

 

Karol Mičieta,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave