Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Generálna riaditeľka UNESCO na UK

V piatok 6. mája 2016 vystúpila v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (UK) generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova s prednáškou na tému „Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové základy pre odhodlanosť a mier“.


Irinu Bokovu najprv v Aule UK privítala v mene univerzity prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., ktorá vyzdvihla jej aktivity vo funkcii generálnej riaditeľky UNESCO, súvisiace najmä so snahou o skvalitňovanie vzdelávania pre všetkých, zachovanie rovnakých príležitostí bez ohľadu na pohlavie, kultúrny dialóg či vedeckú spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Irina Bokova si následne prevzala z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., Zlatú medailu UK.

Vo svojej prednáške zdôraznila predovšetkým význam vzdelania pre mier. „Mier treba budovať najmä na školách, na univerzitách, pretože nič nie je silnejšie ako vzdelanie,“ poznamenala. Generálna riaditeľka UNESCO však zdôraznila i potrebu vzájomnej spolupráce, ktorá musí akceptovať našu rozmanitosť a vzdorovať tak silnejúcim vlnám rasizmu a xenofóbie. Za nimi podľa nej často stoja skreslené informácie. Práve od našej schopnosti súčinného postupu závisí naša budúcnosť. V tejto súvislosti sa odvolala i na slová Jána Amosa Komenského: „Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že sa narodil niekde inde, alebo preto, že hovorí iným jazykom či má iné zvyky, je najväčším nezmyslom.“

Irina Bokova osobitne apelovala na dnešných mladých ľudí, ktorí sú podľa jej slov najvzdelanejšou, najprepojenejšou, najscestovanejšiou a najotvorenejšiou generáciou, akú svet pamätá, a zároveň nesú na svojich pleciach najťažšie bremeno nádejných zmien. „Ste prvou generáciou, ktorá môže skoncovať s extrémnou chudobou, a poslednou, ktorá môže ešte zastaviť klimatické zmeny,“ uviedla.

Generálna riaditeľka sa vo svojej prednáške pristavila aj pri konkrétnych aktivitách UNESCO, nadväzujúcich na ciele Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Spomenula napríklad kampaň Unite4Heritage, napomáhajúcu záchrane svetových pamiatok v oblastiach ozbrojených konfliktov vrátane území pôvodne obsadených Daešom.

 

***
Irina Bokova pôsobí vo funkcii generálnej riaditeľky UNESCO od 15. novembra 2009, a to ako prvá žena v tejto pozícii. Je držiteľkou štátnych vyznamenaní z rôznych krajín a viaceré popredné univerzity jej udelili titul doctor honoris causa. Ministerstvo zahraničných vecí Bulharskej republiky nedávno potvrdilo jej oficiálnu kandidatúru na post generálnej tajomníčky OSN.

 

Viac fotografií: Facebook UK

Bližšie informácie o prednáške Iriny Bokovej vám prinesieme v júnovom čísle časopisu Naša univerzita.