Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Žlté slnko a zelené stromy? Nezabíjajme kreativitu dieťaťa


29. 10. 2023 07.29 hod.

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., estetik, pedagóg a profesor systematickej filozofie z Katedry etickej a občianskej výchovy PdF UK upozorňuje na dôležitosť kreativity a kritického myslenia detí. Tvrdí, že jedno od druhého nemožno oddeliť, pretože myslieť kriticky znamená myslieť tvorivo, s fantáziou, kriticky vnímať. V jeho rozhovore pre Denník N sa dočítate aj o tom, prečo batoľatá patria do galérie, že vkus má aj trojročné dieťa a že deti sa prostredníctvom tvorenia učia rozprávať a aj komunikovať svoje emócie.