Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov


28. 03. 2024 10.59 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

ďakujeme Vám za každodennú náročnú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávate, a želáme Vám ešte veľa inšpiratívnych dní vo Vašom povolaní aj spokojných a usilovných študentov.

Vedenie PdF UK

Video: Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov